DOI: https://doi.org/10.37555/.13.2017.173265

Картографування деревостану моносаду «Дубинка» Національного дендрологічного парку «Софіївка» НАН України

Юрій Рум’янков

Abstract


Визначено територіальні межі історичної ділянки «Дубинка» Національного дендрологічного парку «Софіївка» НАН України, що є штучно створеним насадженням, локалізується на західному схилі р. Кам’янка та займає
територію кварталів № 11, 12, 13, 16, 17 та 19. Виділено окрему територію дубового деревостану в кварталах № 12 та 16, площа якої чітко окреслена дорожно-алейною системою, що правомірно визначає її як моносад «Ду-
бинка». Виконано розподіл території моносаду «Дубинка» на блоки та виділи під час проведення інвентаризації суцільним методом. Визначено, що головним принципом розподілу території деревостану моносаду «Дубинка» на окремі блоки є наявність існуючих дорожно-алейної системи та ґрунтових стежок як прив’язки до границь розподілу. Границі виділів визначали залежно від можливості візуального підрахунку дерев у масиві. Виконано картографу- вання локалізації дерев, де місце розміщення дерева визначалося за системою координат, в якій віссю ОХ були лінії поділу блоків масиву «Дубинка» на виділи, віссю ОУ — перпендикуляри до них. Створено карту паркового насадження «Дубинка» в масштабі 1:200 з нанесенням точок розміщення дерев, їх інвентаризаційного номера, реперних дерев, а також дерев іншої породи та дорожно-алейної системи. Карта розміщена на чотирьох аркушах паперу формату А1, які легко з’єднуються між собою за допомогою номерних відміток — скріпок.


Full Text:

PDF

References


Kosarevskii, I. A. (1951). Gosudarstvennyi zapovednik «Sofievka». Kiev: Izd-vo Akademii arkhitektury USSR. 120 s. (in Russian).

Kosenko, I. S., Hrabovyi, V. M. & Muzyka, H. I. (2014) Metodychni rekomendatsii z inventaryzatsii, taksatsii ta monitorynhu bahatorichnykh nasadzhen v istorychnykh parkakh Ukrainy. Uman: VPTs «Vizavi» (Vydavets «Sochinskyi»). (in Ukrainian).

Kosenko, I. S., Khraban, H. Iu., Mitin V. V., & Harbuz V. F. (1996) Dendrolohichnyj park «Sofiivka». Kyiv: Naukova dumka. 186 s. (in Ukrainian).

Lipa, A. L. (1948). Sofievka: Umanskii gosudarstvennyi zapovednik (1796–1946). Kiev: Izd-vo AN USSR. (in Russian).

Storozhuk, V. F. & Soderberh, U. (2006). Metodychni vkazivky do provedennia pol’ovykh robit z inventaryzatsii lisiv Polis’koho rehionu Ukrainy, Irpin’: Derzhkomlis Ukrainy. 74 s. (in Ukrainian).

Themery, Th. (1846). Guide de Sophiowka surnommé la merveille de l’Ukraine. Jardin de la Couromme, situé près d’Human, dans les colonies militaires. Odessa: A. Braun. 63 p. (in French).

Vytseha, R. R. & Hrynyk, H. H. (2008). National inventarisation of the forest in Finland, Sweden, Lithuania and Denmark. Scientific Bulletin of UNFU. Vol. 18. № 11. P. 43–47. (in Ukrainian).


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.