Посухостійкість представників роду Cotinus Mill. в умовах Правобережного Лісостепу України

Authors

  • Валентина Оксантюк
  • Лариса Колдар

DOI:

https://doi.org/10.37555/.14.2018.173279

Abstract

Мета. Дослідити фактичну та потенційну посухостійкість у представників роду Cotinus Mill. в умовах Правобережного Лісостепу України. Матеріали і методи. Об’єктами дослідження були: С. coggygria, C. obovatus, С. coggygria ’Purpurea’ та C. coggygria ’Royal Purple’. Дослідження проводили впродовж вегетаційного сезону 2013–2017 рр. в умовах Національного  ендрологічного парку «Софіївка» НАН України. Фактичну посухос- тійкість досліджували використовуючи візуальний метод С. С. Пятницького (1961). Потенційну посухостійкість визначали лабораторним методом, запропонований М. Д. Кушніренко (1975), масу листків визначали за допомогою терезів ВЛКТ‑500-М з точністю до 0,001 г. Дослідження проводили у ранішні години літніх місяців у ІІ–ІІІ декаді кожного місяця. Відбирали по 25 листків з різних сторін крони, пакували у пакети та швидко переносили до лабораторії. Визначали такі параметри: вміст загальної води в листках, дефіцит води в листках, тургоровідновлюючу та водоутримувальну здатності. Результати. Дослідження показали, що вміст загальної води упродовж вегетаційного періоду є відносно стабільним, і її вміст до кінця літніх місяців складає від 60,22 до 68,74%. Зниження кількості загальної води, в кінці серпня, в листках Cotinus можна пояснити початком некротичних процесів. За-
лежно від варіювання метеорологічних даних, в періоди дослідження, ми спостерігали різницю у показниках водного дефіциту рослин представників роду Cotinus. З підвищенням температури, зменшенням відносної вологості повітря та кількості опадів, водний дефіцит рослин роду Cotinus різко зростав. Повне відновлення тургору листків спостерігали після втрати 15,0% води. При втраті більше 15,0% води спостерігали незворотні пошкодження листкових пластинок. Найбільш стійкими до зневоднення виявилися листки C. сoggygria. Після насичення водою листків C. сoggygria, які втратили 35,0% води, відновлено тургору 75,4% площі листків, тоді як у С. obovatus цей показник становив 63,2%. Водоутримуюча здатність представників роду Cotinus показала, що листки всіх досліджуваних рослин досягали 35-відсоткового рівня втрати води впродовж 20–24 годин. При цьому найшвидше випаровували воду листки C. obovatus, які втратили 35,0% води за 20 годин, повільніше C. сoggygria 32,1%, C. coggygria ‘Royal Purple’ — 25,8%, C. coggygria ’Purpurea’ — 26,0% відповідно. Висновки. Встановлено, що в умовах Національного дендрологічного парку «Софіївка» НАН України досліджувані рослини роду Cotinus характеризуються високою фактичною посухостійкістю. Вміст загальної води упродовж вегетаційного періоду є відносно стабільним, і її вміст до кінця літніх місяців складав від 60,22 до 68,74%. У листках представників роду Cotinus виявлено низький дефіцит в період посухи та високу стійкість до зневоднення, що є ознаками посухостійкості рослин. Аналіз отриманих даних результатів досліджень дає можливість стверджувати, що рослини представників роду Cotinus є
посухостійкими, а відповідно придатними для широкого використання в зеленому будівництві.

References

Alekhina, N. D. (2005). Fiziologiia rastenij. Moskva: Akademiia. 640 p. (in Russian).

Borzakіvs’ka, І. V. (1965). Zmіny stanu vody v zv’iazku z zymostіjkіstiu sіiansіv derevnikh roslyn. Aklіmatizacіia j іntrodukcіia novikh roslyn. S. 52–58. (in Ukrainian).

Dvorakovskij, M. S. (1983). Jekologiia rastenij. Moskva: Vysshaia shkola. 190 p. (in Russian).

Genkel’, P. A. & Oknina, E. Z. (1954). Diagnostika morozoustojchivosti rastenij po glubine pokoia ih tkanej i kletok (Metodicheskie ukazanija). Moskva: Izd-vo AN SSSR,. 37 p. (in Russian).

Genkel’, P. A. (1982). Fiziologiia zharo- i zasukhoustojchivosti rastenij. Moskva: Nauka. 280 p. (in Russian).

Eremeev, G. N. (1964). Laboratorno-polevoj metod ocenki zasuhostojchivosti plodovyh i drugih rastenij i kratkie

rezul’taty ego priminenija. Sb. nauchn. trudov Gos. Nikitsk. botan. sada. № 37. S. 472–489. (in Russian).

Klymenko, S. V. (1999) Bіolohіchnі osoblyvostі ajvy dovgastoi v Lіsostepu Ukrainy. Іntrodukcіia roslyn. 2, S. 43–48. (in Ukrainian).

Kratkij agroklimaticheskij spravochnik Ukrainy (1976). [Ed.: Logvinova K. T.] Leningrad: Gidrometeoizdat. 256 p. (in Russian).

Kushnirenko, M. D. (1975). Fiziologija vodoobmena i zasukhoustojchivosti plodovykh rastenij. Kishinev: Shtiinca. 216 s. (in Russian).

Kushnirenko, M. D. (1962). Vodnyj rezhim i zasukhoustojchivost’ plodovyh rastenij. Kishinev: Shtiinca. 48 p. (in Russian).

Kushnirenko, M. D., Kurchatova, G. P. & Krjukova, E. V. (1975). Metody ocenki zasukhoustojchivosti plodovyh rastenij. Kishinev: Shtiinca. S. 7–9. (in Russian).

Kushnirenko, M. D., Goncharova, E. A. & Bondar’, E. M. (1970). Metody izuchenija vodnogo obmena i zasukhoustojchivosti plodovyh rastenij. Kishinev: Shtiinica. 80 p. (in Russian).

Lishchuk, A. I. (1980). Opredelenie vodouderzhivajushchej sposobnosti i stojkosti k obezvozhivaniju list’ev i pobegov / Programma i metodika selekcii plodovyh, jagodnyh i orekhoplodnyh kul’tur. Michurinsk,. S. 473–476. (in Russian).

Oksantiuk, V. M. (2018). Rіd Cotinus Mill. u Pravoberezhnomu Lіsostepu Ukrainy (bіologіia, ekologіia, іntrodukcіia, vikoristannia): monografіia. Kyiv: PALYVODA A. V., 144 p. (in Ukrainian).

Pjatnickij, S. S. (1961). Praktikum po lesnoj selekcii. Moskva: Sel’hozizdat. 27. (in Russian).

Downloads

Issue

Section

Статті