Stocks of litter and its morphological and fractional composition in Pinus pallasiana D. Don plantations at the Kryvyi Rih iron ore dump

Authors

  • Nataliia Shevchuk
  • Ivan Korshykov

DOI:

https://doi.org/10.37555/2707-3114.16.2020.219828

Keywords:

pine stands, litter, Pinus pallasiana, thickness, dump, morphological indicators, fractional composition, Kryvyi Rih

Abstract

Aim. The article aims to establish the morphological and fractional composition and stocks of a litter of pine plantations of Pinus pallasiana D. Don on the Kryvyi Rih iron ore dump depending on the relief conditions (different exposition and steepness of the slopes of the dump berms). Methods. The thickness, stocks and fractional composition of the litter were studied according to generally accepted methods (Vorobeychik, 1997; Rodin & Bazilevich, 1965). The litter was collected at five sites in 10 replicates (a total of 50 samples). According to the recommendations of L. O. Karpachevskiy (1968) active and inactive fractions of litter had been distinguished. The magnitude of the fall-litter coefficient and the intensity of the cycle were determined by the guidelines of L. Ye. Rodin, N. I. Bazilevich (1965). The thickness of the litter was ascertained according to the classification of L. G. Bogatyriov (1990). Results. We confirmed that the litter of pine plantations on the dump is characterized by different degrees of thickness. The accumulation of mortmass in pine stands varies in intensity – the most considerable rates was noted on the plateaus of the second and third berms – 6216.7 and 4748.1 g/m2, respectively, and the smallest ones – on the slope of the second berm – 1913.5 g/m2. The litter in 40-year-old pine plantations on the dump has a three-layer structure and only on the slope of the third berm is two-layered; it is characterized by different degrees of thickness: from 7.8 cm on the plateaus of the second and third berms to 3.9 cm on the slope of the second berm. It was found that an enormous contribution to the formation of litter was made by fragments ranging in size from 0.5 to 5 mm, the share of which could be 78.5%. The central part of the stocks of all studied litters in P. pallasiana plantations is the active fraction – from 74% to 98.7%. Conclusions. Plantations of P. pallasiana on the iron ore dump of Kryvyi Rih form significant stocks of litter. Thus, organic matter, thereby significantly improving the ecological and edaphic conditions for the development of biogeocenotic processes in these radically changed human-made ecotopes.

References

Chornobay, Yu. M. (2000). Transformatsiia roslynnoho detrytu v pryrodnykh ekosystemakh. L'viv: vyd-vo DPM NAN Ukrainy. 352 р. (in Ukrainian).

Belova, N. A. & Travleev, A. P. (1999). Estestvennye lesa i stepnye pochvy. Izd. Dnepr. un-ta. 344 р. (in Russian).

Bienkovskiy, P., Titlianova, A. A. & Shibareva, S. V. (2003). Transformatsionnye protsessy v podstilkakh boreal'nykh lesov. Siberian Journal of Ecology. Vol. 10, No 6. Р. 707–713. (in Russian).

Bobkova, K. S. (2000). Rol' lesnoy podstilki v funktsionirovanii khvoynykh ekosistem Evropeyskogo Severa. NIA-Priroda Natsional'nyy portal «Priroda Rossii». 4 р. (in Russian).

Bogatyrev, L. G. (1990). O klassifikatsii lesnykh podstilok. Pochvovedenie. Vyp. 3. Р. 118–127. (in Russian).

Dіdukh, Ya. P. (2005). Theoretical approaches for the creation of ecosystems’ classification. Ukrainian Phytosociological Collection, Ser. C. Vyp. 1(23). Р. 3–15. (in Ukrainian with English abstract).

Gorshenin, N. M., & Shvidenko, A. I. (1977). Lesovodstvo. L'vov: Vishcha shkola. 304 р. (in Russian).

Grishina, L. A. (1983). Rol' podstilki kak geneticheskogo gorizonta. Rol' podstilki v lesnykh biogeo-tsenozakh. Moskva: Nauka. Р. 47–48. (in Russian).

Hordiienko, M. I. & Karpenko, V. I. (1996). Lypa dribnolysta ta kul'tury za ii uchastiu. Kyiv: Sil'hosposvita. 224 р. (in Ukrainian).

Hordiienko, M. I., Shlapak, V. P., Hoychuk, A. F., Rybak, V. O., Maurer, V. M., Kovalevs'kyy, S. B. & Hordiienko, N. M. (2002). Kul'tury sosny zvychaynoi v Ukraini. Kyiv: Vyd-vo IAE UAAN. Р. 669–673. (in Ukrainian).

Karpachevskiy, L. O. & Kiseleva, N. K. (1968). O metodike ucheta opada i lesnoy podstilki v smeshannykh lesakh. Lesovedenie. No 3. Р. 73–79. (in Russian).

Korshikov, I. I. & Krasnoshtan, O. V. (2012). Zhiznesposobnost' drevesnykh rasteniy na zhelezo-rudnykh otvalakh Krivorozh'ia. Donetsk. 280 р. (in Russian).

Kovalenko, A. I. (1968). Pochvozashchitnye svoystva i rost dubrav «Chernogo lesa» na cherno-zemnykh pochvakh: diss. kand. s.-kh. nauk: spets. 28.02. Kiev. 283 р. (in Russian).

Krylov, Ya. I. (2013). Meliorative characteristics of forest litter of oak erosion stands. Scientific Bulletin of UNFU. Vol. 23.17. Р. 43–48. (in Ukrainian with English abstract).

Lukaniuk, M. I. (2013). Farmakohnostychne doslidzhennia roslyn rodu Tilia L.: avtoref. dys. ... kand. farmats. nauk: 15.00.02. Kh. 26 р. (in Ukrainian).

Lukina, N. V. & Nikonov, V. V. (1998). Pitatel'nyy rezhim lesov severnoy taygi: prirodnye i tekhnogennye aspekty. Apatity: KNTs RAN. 316 р. (in Russian).

Meentmeyer, V., Box, E. & Thompson, R. (1982). World patterns and amounts of terrestrial plant litter production. BioScience. Vol. 32. P. 125–128.

Minder, V. V. (2016). Anti-erosion litter properties of park plants in complex terrain. Scientific Bulletin of UNFU. Vol. 26.5. Р. 92–97. DOI: 10.15421/40260513. (in Ukrainian with English abstract).

Rodin, L. E. & Bazilevich, N. I. (1965). Dinamika organicheskogo veshchestva i biologicheskiy krugovorot zol'nykh elementov i azota v osnovnykh tipakh rastitel'nosti zemnogo shara. Moskva-Leningrad: Nauka. 253 р. (in Russian).

Rozhak, V. & Kozlovskiy, V. (2013). The amount and metals contentof litter and litterfall in forest ecosystems of thestryy-sian eminence (Ukrainian Carpathians). Visnyk of the Lviv University. Series BIology. Issue 62. Р. 160–169. (in Ukrainian with English abstract).

Pylypenko, O. I., Yukhnovs'kyy, V. Yu. & Vedmid', M. M (2004). Systemy zakhystu gruntiv vid erozii: pidruch. Kyiv: Zlatoiar. 434 р. (in Ukrainian).

Pylypenko, O. I., Yukhnovs'kyy, V. Yu., Dudarets', S. M., & Maliuha, V. M. (2010). Lisovi meliora-tsii: pidruchnyk. Kyiv: Ahrarna osvita. 283 р. (in Ukrainian).

Seheda, Yu. Yu. (2017). Morphological and fractional composition and stocks of oak forest litter in the forest fund of Smila state forestry enterprise. Scientific Bulletin of UNFU. Vol. 27.4. Р. 75–78. DOI: 10.15421/40270416. (in Ukrainian with English abstract).

Shchenina, T. G. (1989). Geneticheskie osobennosti lesnykh podstilok v el'nikakh iuzhnoy i sredney taygi Evropeyskoy territorii Soiuza: avtoref. dis. ... kand. biol. nauk. Moskva. 17 р. (in Russian).

Shmidt, V. M. (1980). Statisticheskie metody v sravnitel'noy floristike. Leningrad: Izd-vo Leningr. gos. un-ta. 175 р. (in Russian).

Sizer, N. C., Tanner, E. V. J. & Kossman, I. D. (2000). Ferraz Edge effects on litterfall mass and nutrient concentrations in forest fragments in central Amazonia. J. Tropical Ecol. Vol. 16. Р. 853–863.

Smetana, A. N., Jarotchuk, J. V., Dolina, A. A., & Mykhailenko I. L. (2012). Spatial differentiation of post-industrial landscape ecological potential (waste dump of “Pershotravnevyi” quarry of JSC “Northern Mining Combine Plant”). Problems of bioindications and ecology. Vol. 17. No 1. Р. 35–55. (in Ukrainian with English abstract).

Svyrydenko, V. Ie., Babich, O. H. & Kyrychok, L. S. (2005). Lisivnytstvo: pidruchnyk. 2-e vyd. Za red. V.Ie. Svyrydenka. Kyiv: Aristey. 544 р. (in Ukrainian).

Swift, M. J., Heal, O. W., Anderson, J. M. (1979). Decomposition in terrestrial ecosystem. Oxford: Blackwell Scientific Publications. 372 p.

Vorobeychik, E. L. (1997). K metodike izmereniia moshchnosti lesnoy podstilki dlia tseley diagnostiki tekhnogennykh narusheniy ekosistem. Ekologiia. No 4. Р. 263–267. (in Russian).

Vyshenska, I. G., Didukh, Ya. P., Skidanova, А. А., & Аlioshkina U. М. (2009). Comparative study of the forest bedding energy storage of coniferous and decidious phytocenosis. NaUKMA Research Papers. Biology and Ecology. Vol. 93. Р. 40–44. (in Ukrainian with English abstract).

Vysotskiy, G. N. (1950). Uchenie o vliianii lesa na izmenenie sredy ego proizrastaniia i na okruzhaiu-shchee prostranstvo. Ch. 3: (Uchenie o lesn. pertinentsii). Moskva-Leningrad: Izd-vo «Goslesbumizdat». 104 р. (in Russian).

Yukhnovs'kyy, V. Yu., Dudarets', S. M. & Maliuha, V. M. (2012). Ahrolisomelioratsiia: pidruch. Kyiv: Kondor-Vydavnytstvo. 372 р. (in Ukrainian).

Zaytsev, G. N. (1990). Matematika v eksperimental'noy botanike. Moskva: Nauka. 296 р. (in Russian).

Zhytska, N. V. (2009). Seasonal dynamics of chemical elements in the ground litters of natural forests. “Gruntoznavstvo” (Soil Science). Vol. 10. No 3–4. Р. 50–57. (in Ukrainian with English abstract).

Issue

Section

Статті