Browse Title Index


 
Issue Title
 
No 15 (2019) The Use of Robinia L. Genus Representatives in Greenery Optimization of the National Dendrological Park “Sofiyivka” of the National Academy of Sciences of Ukraine Abstract   PDF (Українська)
Lyudmyla Vehera
 
No 10 (2014) ІНДУКУВАННЯ МОРФОГЕНЕЗУ IN VITRO У ЗИГОТИЧНИХ ЕКСПЛАНТІВ ПРЕДСТАВНИКІВ РОДУ CASTANEA MILL. Abstract   PDF
А. І. Опалко, В. Д. Адаменко
 
No 11 (2015) ІНДУКЦІЯ ОРГАНОГЕНЕЗУ У ЕКСПЛАНТІВ AMELANCHIER OVALIS MEDIC. IN VITRO Abstract   PDF
Л. А. Колдар, М. В. Небиков, О. Д. Андрієнко
 
No 10 (2014) ІСТОРІЯ ІНТРОДУКЦІЇ BUDDLEJA L. В ЄВРОПІ ТА УКРАЇНІ Abstract   PDF
В. O. Смачелюк
 
No 10 (2014) ІСТОРІЯ ІНТРОДУКЦІЇ ВИДІВ РОДУ HYDRANGEA L. В УКРАЇНІ Abstract   PDF
А. В. Гончарова
 
No 10 (2014) ІСТОРІЯ ВИВЧЕННЯ ВИДІВ РОДУ COTINUS MILL. Abstract   PDF
В. М. Оксантюк
 
No 9 (2013) ІСТОРІЯ ВИВЧЕННЯ ВИДІВ РОДУ SALIX L. В УКРАЇНІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЇХ ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ Abstract   PDF
Л. Іщук
 
No 9 (2013) ІСТОРІЯ ВИВЧЕННЯ РІДКІСНИХ ТА ЗНИКАЮЧИХ ПРЕДСТАВНИКІВ РОДИНИ CARYOPHYLLACEAE JUSS. ПІВДЕННО-БУЗЬКОГО ЕНДЕМІЧНОГО КОМПЛЕКСУ Abstract   PDF
Л. Гончарук
 
No 7 (2011) ІСТОРІЯ ВИВЧЕННЯ РОСЛИННОГО ПОКРИВУ ВІННИЧЧИНИ Abstract   PDF
Г. А. Чорна, А. А. Куземко
 
No 10 (2014) Історія культури троянд: від садів з трояндами до розаріїв Abstract   PDF
О. К. Мороз, І. Л . Дениско
 
No 11 (2015) АЗОТФІКСУВАЛЬНА АКТИВНІСТЬ ТА ФОТОСИНТЕТИЧНИЙ АПАРАТ СОЇ ЗА ДІЇ ГЕРБІЦИДІВ ІМАЗЕТАПІРУ, ІМАЗАМОКСУ ТА СУМІШЕЙ ТИФЕНСУЛЬФУРОН-МЕТИЛУ З ІМАЗАМОКСОМ Abstract   PDF
С. І. Сорокіна, О. П. Родзевич
 
No 10 (2014) АЛЛОЗИМНАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ ДУБА ЧЕРЕШЧАТОГО (QUERCUS ROBUR L.) НА ПРИМЕРЕ ДВУХ ПОПУЛЯЦИЙ В ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ Abstract   PDF
И. И. Коршиков, А. А. Слепых
 
No 12 (2016) АНАЛІЗ ВИДОВОГО СКЛАДУ НАСАДЖЕНЬ РОДУ QUERCUS L. В НАЦІОНАЛЬНОМУ ДЕНДРОЛОГІЧНОМУ ПАРКУ «СОФІЇВКА» НАН УКРАЇНИ Abstract   PDF
Ю. Рум’янков
 
No 10 (2014) АНАЛІЗ ЕКОБІОМОРФ АВТОХТОННИХ ВИДІВ РОДУ SALIX L. В УКРАЇНІ Abstract   PDF
Л. П. Іщук
 
No 11 (2015) АНАЛІЗ КЛАСИ ФІКАЦІЙНИХ СИСТЕМ РОДИНИ SALICACEAE MIRBEL. Abstract   PDF
Л. П. Іщук
 
No 9 (2013) БІОЕКОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ, РОЗМНОЖЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ НИЗЬКОРОСЛИХ КУЩІВ У ЗЕЛЕНОМУ БУДІВНИЦТВІ НА ПІВДЕННОМУ СХОДІ УКРАЇНИ Abstract   PDF
Л. Хархота, М. Шапарєва
 
No 8 (2012) БІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ ТЕХНОЛОГІЙ ВИРОЩУВАННЯ ЦІННИХ МАЛОПОШИРЕНИХ РОСЛИН У РОЗСАДНИКАХ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ Abstract   PDF
О. А. Балабак
 
No 12 (2016) БІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТА ТЕХНОЛОГІЯ КУЛЬТИВУВАННЯ ЦИМБІДІУМА ГІБРИДНОГО (CYMBIDIUM HYBR. HORT.) Abstract   PDF
Т. Черевченко, Л. Буюн, В. Кулик, Л. Ковальська
 
No 10 (2014) БІОМОРФОЛОГІЧНА ТА ЕКОЛОГІЧНА СТРУКТУРА ЕКЗОТИЧНОЇ ДЕНДРОСОЗОФЛОРИ ЗАПОВІДНИХ ПАРКІВ СТЕПУ УКРАЇНИ Abstract   PDF
А. С. Власенко
 
No 8 (2012) БАРОН Е.О. ФАЛЬЦ-ФЕЙН І ЙОГО ОСОБИСТИЙ ВНЕСОК У СПРАВУ ЗБЕРЕЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ І РОСІЙСЬКОЇ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ Abstract   PDF
І. С. Косенко
 
No 8 (2012) БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РОДА ХОСТА (HOSTA TRATT .) ПРИ ИНТРОДУКЦИИ В БОТАНИЧЕСКОМ САДУ ИМ. ПРОФ. Б. М. КОЗО-ПОЛЯНСКОГО ВОРОНЕЖСКОГО ГОСУНИВЕРСИТЕТА Abstract   PDF
Е. В. Моисеева, Л. С . Бутова, Н. Н. Языкова, Л. А. Максимова
 
No 10 (2014) ВІРУСИ ТА ВІРУСНІ ХВОРОБИ РОСЛИН РОДУ CORYLUS L. В ЕКОЛОГІЧНИХ УМОВАХ НДП «СОФІЇВКА» НАНУ Abstract   PDF
Г. А. Тарасенко
 
No 11 (2015) Вдосконалення технології стерилізації для мікроклонального розмноження гібридної кукурудзи (ZEA MAYS L.) Abstract   PDF
М. О. Макарчук
 
No 12 (2016) ВЕГЕТАТИВНЕ РОЗМНОЖЕННЯ PASSIFLORA CAERULEA L. В УМОВАХ ЗАХИЩЕНОГО ҐРУНТУ Abstract   PDF
О. Усольцева
 
No 14 (2018) Вегетативне розмноження видів роду Rhus L. в умовах Правобережного Лісостепу України Abstract   PDF
Тетяна Ковальчук
 
26 - 50 of 217 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>