ТАКС ОНОМІЧНИЙ СКЛАД КУЩІВ І ЛІАН ВХІДНОЇ ЗОНИ З ВУЛ. КИЇВСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОГО ДЕНДРОПАРКУ «СОФІЇВКА» НАН УКРАЇНИ

Authors

  • Л. Вегера

DOI:

https://doi.org/10.37555/.9.2013.173230

Abstract

За результатами інвентаризації багаторічних насаджень НДП «Софіївка» наведено таксономічний склад хвойних і листяних кущових порід і ліан, що
ростуть у кварталі № 2 «Вхід з вул. Київської», станом на 2012 рік. Наведено відомості про їх кількість та розподіл у семи виділах. Встановлено, що
кущі і ліани, які ростуть у кварталі № 2, є представниками 16 родин. Встановлено значну перевагу кущів (111 таксонів) над ліанами (6 таксонів)
і листяних порід (93 таксона) над хвойними (17 таксонів).

References

Державний комітет будівництва, архітектури та

державної політики України. Наказ № 226 від

12.2001. «Інструкція з інвентаризації зелених

насаджень у населених пунктах України» № 8 від

01.2007. М. Київ.

Деревья и кустарники СССР : определитель

в 6 т. / [ред. Соколов С. Я.]. — М.; Л.: АН СССР . —

Т. I–VI.

Деревья и кустарники, культивируемые в Украинской

ССР . Покрытосеменные: Справ. пос. / [ред. Кох-

но Н. А.]. — К.: Наук. думка, 1986. — 720 с.

Каталог рослин дендрологічного парку «Софіїв-

ка»: довід. посіб. / [ред. І. С . Косенка]. — Умань:

Уманський дендрологічний парк «Софіївка» НАН

України, 2000. — 160 с.

Косенко И. С. Национальному дендрологическо-

му парку «Софиевка» НАН Украины — 210 лет /

И. С . Косенко, В. Н . Грабовой // Старовинні парки і

ботанічні сади — наукові центри збереження біорізно-

маніття та охорона історико-культурної спадщини. —

Умань, 2006. — С. 15–23.

Косенко И. С. До концепції освоєння західної час-

тини парку / И. С . Косенко, Г. В. Косенко // Ста-

ровинні парки і проблеми їх збереження. — Умань,

— С. 187.

Перші підсумки інтродукції англійських троянд в ден-

дрологічному парку «Софіївка» НАН України //

Теоретичні та прикладні аспеки інтродукції рослин

і зеленого будівництва. Матеріали ІІ Міжнародної

наукової конференції молодих дослідників. — К.:

— С. 130–131.

Грунтопокривні троянди в експозиціях Національ-

ного дендропарку «Софіївка»НАН України // Ден-

дрология, цветоводство и садово-парковое строитель-

ство: Материалы научной конференции, посвященной

-летию Никитского ботанического сада. — Ялта:

Нікітський ботанічний сад — Національний науковий

центр, 2012. — Т. 2. — С. 183.

Мороз О. К. Використання нових груп троянд в екс-

позиціях Національного дендрологічного парку «Со-

фіївка» НАН України / Мороз О. К ., Дениско І. Л .,

Банк В. С . // Агробіологія: Збірник наукових праць

Білоцерків. нац. аграр. ун-т. — Біла Церква, 2012. —

Вип. 8 (94). — С. 118–123.

Rehder A. Manual of cultivated trees and shrubs. Hardy

in North Аmerica. — New York: The Macmillan company,

— 996 p.

Downloads

Issue

Section

Статті