No 9 (2013)

Table of Contents

ІСТОРІЯ ВИВЧЕННЯ РІДКІСНИХ ТА ЗНИКАЮЧИХ ПРЕДСТАВНИКІВ РОДИНИ CARYOPHYLLACEAE JUSS. ПІВДЕННО-БУЗЬКОГО ЕНДЕМІЧНОГО КОМПЛЕКСУ PDF
Л. Гончарук
ІСТОРІЯ ВИВЧЕННЯ ВИДІВ РОДУ SALIX L. В УКРАЇНІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЇХ ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ PDF
Л. Іщук
РЕТРОСПЕКТИВНИЙ ОГЛЯД ІСТОРІЇ ЗАСНУВАННЯ, БУДІВНИЦТВА ТА УТРИМАННЯ «СОФІЇВКИ» PDF
І. Косенко
КВІТКОВІ НАТЮРМОРТИ XVIII–XIX СТОЛІТЬ ЯК ДЖЕРЕЛО ІНФОРМАЦІЇ ПРО КВІТКОВЕ ОФОРМЛЕННЯ САДОВО-ПАРКОВИХ ЛАНДШАФТІВ PDF
А. Куземко
ОСОБЛИВОСТІ ПОВТОРНОГО ЦВІТІННЯ ПОКРИТОНАСІННИХ ДЕРЕВНИХ РОСЛИН PDF
О. Опалко, А. Опалко
ТАКС ОНОМІЧНИЙ СКЛАД КУЩІВ І ЛІАН ВХІДНОЇ ЗОНИ З ВУЛ. КИЇВСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОГО ДЕНДРОПАРКУ «СОФІЇВКА» НАН УКРАЇНИ PDF
Л. Вегера
ФІЛОСОФСЬКІ МОТИВИ В ПОЕМІ С. ТРЕМБЕЦЬКОГО «СОФІЇВКА» PDF
В. Собченко
ОСОБЛИВОСТІ МОРФОГЕНЕЗУ У КУЛЬТИВОВАНИХ ПРЕДСТАВНИКІВ РОДУ MALUS MILL. (ЯБЛУНІ) ЗАЛЕЖНО ВІД ЕКОЛОГІЧНИХ ФАКТОРІВ PDF
В. Заморський
ОСОБЛИВОСТІ АДВЕНТИВНОЇ РЕГЕНЕРАЦІЇ ЕКСПЛАНТІВ CERCIS СHINENSIS BUNGE ЗА УМОВ IN VITRO PDF
Л. Колдар
ЯЛІВЦІ СЕРЕДНЬОЇ АЗІЇ ІЗ ЖИТТЄВОЮ ФОРМОЮ «ДЕРЕВО» В БОТАНІЧНИХ САДАХ КИЄВА PDF
Т. Колодяженська, О. Похильченко
Морфологічна характеристика плодів та насіння видів і культиварів роду Pyracantha в умовах національного дендропарку «Cофіївка» НАН України PDF
Т. Копилова
ПАТОЛОГИИ МИТОЗА (МОСТЫ) В КЛЕТКАХ ПРОРОСТКОВ СЕМЯН ТРЕХ ВИДОВ ХВОЙНЫХ ПОПУЛЯЦИЙ И НАСАЖДЕНИЙ ТЕХНОГЕННО ЗАГРЯЗНЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ PDF
И. Коршиков, Ю. Ткачева, Е. Лаптева
ДИНАМІКА НАКОПИЧЕННЯ КРОХМАЛЮ У РІЗНИХ ГРУП ТА СОРТІВ ТРОЯНД У ЛІТНЬО-ОСІННІЙ ПЕРІОД PDF
М. Мельник, В. Лях
Економічна ефективність вирощування садивного матеріалу представників роду Crataegus L. з використанням біотехнологічної ланки PDF
М. Небиков, В. Циганенко
ОСОБЛИВОСТІ ВВЕДЕННЯ ЕКСПЛАНТІВ COTINUS COGGYGRIA ‘ROYAL PURPLE’ У КУЛЬТУРУ IN VITRO PDF
В. Оксантюк
ИНТРОДУКЦИЯ ВИДОВ РОДА ALLIUM L. (CЕКЦИИ RHIZIRIDIUM DON.) В УСЛОВИЯХ БИОСФЕРНОГО ЗАПОВЕДНИКА «АСКАНИЯ-НОВА» PDF
З. Петренко
ОЦІНКА РЕКРЕАЦІЙНОГО НАВАНТАЖЕННЯ НА ТЕРИТОРІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО БОТАНІЧНОГО САДУ ІМ. М.М. ГРИШКА НАН УКРАЇНИ PDF
Н. Рудь
Числа хромосом интродуцированных и автохтонных видов семейства Cupressaceae PDF
Т. Сидельникова, А. Пименков, А. Ташев, Т. Ефремова
OPYNTIA HUMIFUSA RATIN. В УМОВАХ КУЛЬТУРИ У НАЦІОНАЛЬНОМУ ДЕНДРОПАРКУ «СОФІЇВКА» НАН УКРАЇНИ PDF
Т. Сидорук, Л. Колдар, М. Небиков
ВПЛИВ КЛІМАТИЧНИХ УМОВ НА МОРФОМЕТРИЧНІ ПАРАМЕТРИ ПЛОДІВ ТА НАСІННЯ ВИДІВ РОДУ LIRIODENDRON L. PDF
Н. Сулига
ВИКОРИСТАННЯ ІМУНОФЕРМЕНТНОГО АНАЛІЗУ (ІФА) В ДІАГНОСТИЦІ ВІРУСІВ ПРЕДСТАВНИКІВ РОДУ CORYLUS L. PDF
Г. Тарасенко
БІОЕКОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ, РОЗМНОЖЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ НИЗЬКОРОСЛИХ КУЩІВ У ЗЕЛЕНОМУ БУДІВНИЦТВІ НА ПІВДЕННОМУ СХОДІ УКРАЇНИ PDF
Л. Хархота, М. Шапарєва
FURTHER INVESTIGATIONS OF WINTER FROST DAMAGES ON HAZELNUT PLANTS IN NORTHERN ITALY PDF
A. Roversi, A. Pansecchi
PREVISION BY J.A. RAPOPORT OF SECONDARY MUTAGENESIS IN ROW OF CELLULAR GENERATIONS PDF
L. Weisfeld