ФІЛОСОФСЬКІ МОТИВИ В ПОЕМІ С. ТРЕМБЕЦЬКОГО «СОФІЇВКА»

Authors

  • В. Собченко

DOI:

https://doi.org/10.37555/.9.2013.173231

Abstract

На основі поглибленого вивчення поеми С. Трембецького, «Софіївка» було проведено літературний та історичний пошук, який дав можливість запропонувати гіпотетичну суть поглядів Станіслава Фелікса-Щенсного Потоцького, що базувались на основі філософії древніх мудреців так званих «Афінських шкіл», зрозуміти мотиви створення такого обєкту у парку.

References

Агбунов М. В. Путешествие в загадочную Ски-

фию. / М. В. Агбунов — М.: Наука, 1989. — 191 с.

Большая советская энциклопедия / Под. ред.

Б. А. Введенского. — М.: СЭ, 1955. — Т. 33.

Большая энциклопедия / Под ред. С. И. Южако-

ва. — С. — Петербургъ: Просвещение, 1903.

Большая энциклопедия / — С. — Петербург: Про-

свещение, 1904.

Брокгаузъ Ф. А., Ефронъ И. А. Энциклопедический

словарь / Ф. А. Брокгаузъ, И. А. Ефронъ. — С. —

Петербургъ, 1895.

Валишевский К. Роман одной императрицы / К. Ва-

лишевский. — М., С. — П.: Икпа, 1989. — 176 с.

Косенко І. С. Дендрологічний парк «Софіївка». 200

років / І. С. Косенко, Г. Ю. Храбан, В. В. Мітін,

В. Ф. Гарбуз. — К.: Наук, думка, 1996. —192 с.

Кривошея І. І. Потоцькі герба «Пілява» (Тульчин-

ська лінія) І. І. Кривошея. — Умань, 1999. — 12 с.

Лобанок А. Античные мифы / А. Лобанок. — Ровно,

Мифологический словарь. — М.: СЭ, 1990. — 672 с.

Собченко В. Ф. Опис «Софіївки» польським поетом

Станіславом Трембецьким. Поема. Поетична версія

В. Собченка / В. Ф. Собченко. — Умань, 2007. —

с.

Собченко В. Ф. Вправний вихованець Градіва (ма-

шинопис) / В. Ф. Собченко. Умань, 1999. — 64 с.

Таранов П. С. 120 философов. Жизнь, судьба,

учение / П. С. Таранов. — Симферополь: Реноме,

— Т. 1. — 624 с.

Трембецький С. Поема «Софіївка». Поетичний пере-

клад В. Ф. Собченка (машинопис) / С. Трембець-

кий. — Умань, 1999. — 40 с.

Фролов Б. А. Магическая семерка / Б. А. Фро-

лов // Природа, 1972. — № 5. — С. 52–59.

Храбан Г. Ю., Храбан О. І. Поема С. Трембецького

«Софіївка». Переклад укр. мовою (машинопис) /

Г. Ю. Храбан, О. І. Храбан. — Умань, 1957. — 19 с.

Jaroszewski Tadeusz Stefan. Wychowaniec pojetny

Gradywa / Tadeusz Stefan Jaroszewski // Rocznik

Historii Sztuki. — Ossolineum, 1994. — T. XX. — S.

–352.

Downloads

Issue

Section

Статті