Морфологічна характеристика плодів та насіння видів і культиварів роду Pyracantha в умовах національного дендропарку «Cофіївка» НАН України

Authors

  • Т. Копилова

DOI:

https://doi.org/10.37555/.9.2013.173235

Abstract

Наведено морфологічну характеристику плодів та насіння Pyracantha coccinea M. Roem., Pyracantha crenato-serrata (Hance) Rehd., Pyracantha crenulata (D. Don) Roem., P.×’Orange Cherm’, P.×’Soleild’Or’, які культивуються в На-
ціональному дендрологічному парку «Софіївка» НАН України.

References

Артюшенко З. Т. Атлас по описательной морфоло-

гии высших растений. Плод. / З. Т. Артюшенко,

Ал. А. Федоров. — Л.: Наука, 1986. — 392 с.

Артюшенко З. Т. Атлас по описательной морфологии

высших растений. Семя. / З. Т. Артюшенко. — Л.:

Наука, 1990. — 204 с.

Ілюстрований довідник з морфології квіткових рос-

лин: навч. — метод. посіб. / [Зіман С.М., Мося-

кін С. Л., Булах О. В., Царенко О. М., Фельбаба-

Клушина Л.М.]; під ред. С. М. Зіман. — Ужгород:

Медіум, 2004. — 156 с.

Деревья и кустарники, культивируемые в Украин-

ской ССР. Покрытосеменные: справ. пособие. /

[под ред. Н. А. Кохно]. — Киев: Наукова думка,

— С. 539–541.

Методика фенологических наблюдений в ботаничес-

ких садах СССР. — М.: Наука, 1975 — 23 с.

Міжнародна еталонна шкала кольорів — The Royal

Horticultural Society (RHS) (2001) [Електронний

ресурс] — Режим доступу до каталогу.: http://www.

azaleas.org/index.pl/rhsmacfan1.html

Николаева М. Г. Справочник по проращиванию по-

коящихся семян / Николаева М. Г ., Разумова М. В.,

Гладкова В. Н. — Ленинград: из-во «Наука»,1985. —

С. 248.

Насіння дерев та кущів. Методи відбирання проб,

визначення чистоти, маси 1000 нас. та вологості:

ДСТУ 5036: 2008. — [Чинний від 2009–01–

. — Киев.: Держспоживстандарт України 2009. —

с. — (Національний стандарт України).

Нечитайло В. А. Ботаніка. Вищі рослини. В. А. Не-

читайло, Л. Ф . Кучерява. — К.: Фітосоціоцентр,

— 432 с.

Плоды и семена деревьев и кустарников,

культивируемых в Украинской ССР / [под

ред. Н. А. Кохно]. — Киев.: Наукова думка,

— С.41–42.

Bisby F. A., Roskov.Y.R., Orrell T. M., Nicolson D.,

Paglinawan L. E., Bailly N., Kirk P.M, BourgoinT, van

Hertum J., eds (2008). Species 2000 & ITIS Catalogue

of Life: 2008 Annual Checklist [Електронний

ресурс] — Режим доступу до каталогу.: http://www.

catalogueoflife.org/annual-checklist/2012/

Downloads

Issue

Section

Статті