ДИНАМІКА НАКОПИЧЕННЯ КРОХМАЛЮ У РІЗНИХ ГРУП ТА СОРТІВ ТРОЯНД У ЛІТНЬО-ОСІННІЙ ПЕРІОД

Authors

  • М. Мельник
  • В. Лях

DOI:

https://doi.org/10.37555/.9.2013.173237

Abstract

Вивчено динаміку вмісту крохмалю в пагонах однорічного віку в чотирьох найбільш розповсюджених груп садових троянд та їх сортів у зв’язку з їх підготовкою до перезимівлі. Показано, що вміст крохмалю в усіх зразків істотно
змінюється з серпня по листопад місяць. Максимальна кількість накопичується у серпні або вересні. Найбільший вміст крохмалю у пагонах ґрунтопокривної троянди сорту Swany та бордюрної сорту Rauletii. В листопаді відбувається
значне зменшення вмісту цієї запасаючої речовини у більшості досліджуваних зразків, однак ступінь цих змін різна.

References

Дорофеева Л. М. Исследование устойчивости видов

растений к низким температурам как основа интро-

дукции древесных растений / Л. М. Дорофеева,

С.А. Мамаев // Интродукция, акклиматизация,

охрана и использование растений. Межвузовский

сборник. — Куйбышев, 1985. — С. 11.

Кузнецов В. В. Физиология растений: учебник./

В. В. Кузнецов, Г. А. Дмитриева. Изд. 2-е, перераб.

и доп. — М.: Высш. шк., 2006. — 742 С. 2.

Хессайон Д. Г. Все о розах. / Д. Г. Хессайон — М.:

Кладезь-Букс, 2003. — 141 с.

Кавеленова Л. М. Лабораторные работы большого

спецпрактикума: Учебное пособие. — Самара: Самар-

ский университет, 2001. — 50 с.

Лакин Ф. Ф. Биометрия: учебное пособие для био-

логических специальностей вузов. / Ф. Ф. Лакин. —

М.: Высшая школа, 1990. — 352 с.

Мельник М. А. Накопичення крохмалю в однорічних

пагонах різних видів і груп троянд / М. А. Мельник,

В. О. Лях // Науковий вісник Національного уні-

верситету біоресурсів і природокористування України.

Серія «Лісівництво та декоративне садівництво». —

К.: ВЦ НУБіП України, 2011. — Вип. 164, ч. 2. —

С. 269–272

Мельник М. А. Накопичення крохмалю в однорічних

пагонах троянд у зв’язку з їх підготовкою до перези-

мівлі / М. А. Мельник, В. О. Лях // Вісник Запо-

різького Національного університету. — Запоріжжя:

ЗНУ, 2012. — № 1. — С. 9–15

Downloads

Issue

Section

Статті