МЕМОРІАЛЬНІ КОМПЛЕКСИ У ДЕРЖАВНОМУ ДЕНДРОЛОГІЧНОМУ ПАРКУ «ОЛЕКСАНДРІЯ» НАН УКРАЇНИ. ОХОРОНА ІСТОРИКО- КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ

Authors

  • С. Галкін
  • Н. Дойко
  • Н. Бойко
  • Ю. Пидорич

DOI:

https://doi.org/10.37555/.12.2016.173297

Abstract

Проаналізовано загальну структуру та ідейно-символічне навантаження старовинного парку «Олександрія», з’ясовано місце у цій структурі її окремих складових. Особливу увагу приділено характеристиці чотирьох головних меморіальних композицій — на честь Г. О. Потьомкіна, імператора Олександра І, П. І. Багратіона та М. С. Воронцова, за якими був сформований парк. Досліджено та обґрунтовано лейтмотив формування композицій, мотивації, якими керувалися власники резиденції графи Браницькі під час замовлення саме такого парку. Вивчено реальні форми втілення задуманого плану парк

References

Вигель Ф. Ф. Воспоминания [Электронный ре-

сурс] / Ф. Ф. Вигель. — Режим доступа: http://

elcocheingles.com/2000

Галкін С. Структура та символіка старовинного

парку «Олександрія» в Білоцерківській рези-

денції графів Браницьких / С. Галкін, О. Гур-

ковська, Є. Чернецький. — Біла Церква: Вида-

вець О. Пшонківський, 2005. — 96 с.

Галкін С. І. Дендрологічний парк «Олексан-

дрія» НАНУ (історія та сучасність) / С. І. Гал-

кін. — Біла Церква: Видавець О. Пшонків-

ський, 2012. — 104 с.

Грисюк М. М. Дендрологічний парк «Олексан-

дрія» / М. М. Грисюк, І. Г. Дерій, М. М. Анто-

нов, М. П. Олійник. — К.: Вид-во АН УРСР,

— 100 с.

Криворучко Д. М. Олександрія / Д. М. Криво-

ручко. — К.: Будівельник, 1979. — 94 с.

Макаренко П. И. О восстановлении и развитии

дендрологического парка «Александрия» АН

УССР / П. И. Макаренко, Д. М. Криворуч-

ко // Восстановление и обогащение парковых

ландшафтов на Украине. — К.: Наук. думка,

— С. 7–16.

Мордатенко Л. П. Дендропарк «Александрия».

Путеводитель / Л. П. Мордатенко, С. И. Галкин,

В. М. Гайдамак. — К.: Наук. думка, 1980. — 80 с.

Мордатенко Л. П. Олександрія на межі ХХІ

століття / Л. П. Мордатенко, С. І. Галкін //

Науковий вісник Національного лісотехнічного

університету. — 2001. — Вип. 11.5. — С. 59–65.

Салатич А. К. Парк Олександрія / A. K. Сала-

тич [ред. О. Л. Липи]. — К.: Вид–во Академії

архітектури УРСР, 1949. — 105 с.

Шишкина О. Заметки и воспоминания рус-

ской путешественницы по России в 1845

году / О. Шишкина. — Санкт-Петербург,

— Ч. 1. — С. 250–259.

Чернецкий Е. Мемориал светлейшему князю

Григорию Потемкину-Таврическому в Белой

Церкви. Белая Церковь, 1997. — 44 с.

Aftanazy R. Dzieje rezydencji na dawnych kresach

Rzeczypospolitej. Wojewodztwo Kijowskie oraz uzupelnienia

do tomow I–X / R. Aftanazy. — Wroclaw

— Warszawa — Krakow, 1997. — 804 s.

Browinski J. Alexandrya. Poema we 4 piesniach

z rycinami / J. Browinski. — Kijow: Tlocznia Joz.

Wallnera, 1848. — 18 s.

Ciolek G. Ogrody polskie: Przemiany tresci i formy

/ G. Ciolek // Budownictwo i Architektura. —

Warszawa. — 1954. — 315 s.

Jaroszewski T. — S. Nieznane materialy do Aleksanrii

i Szpanowa (na marginesie wystawy widokow

architektonicznych w malarstwie polskim) /

T. — S. Jaroszewski, A. Rottermund / Rocznik

Muzeum Narodowego w Warszawie. — Warszawa,

— T. XII. — S. 33–79.

Downloads

Issue

Section

Статті