No 12 (2016)

Table of Contents

СЕМЕЙСТВО ASTERACEAE DUMORT. В КОЛЛЕКЦИИ БОТАНИЧЕСКОГО САДА ХАРЬКОВСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ В. Н. КАРАЗИНА PDF
А. Алехин, И. Друлева, Т. Орлова 7-11
РОДИНА ASTERACEAE DUMORT. У КОЛЕКЦІЇ БОТАНІЧНОГО САДУ ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ В.Н. КАРАЗІНА PDF
О. Байрак, Ю. Клименко, А. Григоренко 11-14
МОРФОГЕНЕЗ МОНОКАРПІЧНИХ ПАГОНІВ HOSTA VENTRICOSA STEARN PDF
І. Бойко 14-18
ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ИНТРОДУКЦИИ ГОЛОСЕМЕННЫХ РАСТЕНИЙ В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА PDF
В. Букацел 19-25
ОПТИМІЗАЦІЯ ВЕГЕТАТИВНОГО РОЗМНОЖЕННЯ CHRYSANTHEMUM × HORTORUM В УМОВАХ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ PDF
Н. Бурмістрова 25-30
ФОРМУВАННЯ МОНОСАДІВ РОДОДЕНДРОНІВ В УМОВАХ НДП «СОФІЇВКА» НАН УКРАЇНИ ЗА ОСОБЛИВОСТЯМИ СЕЗОННОГО РОЗВИТКУ PDF
Л. Вегера 30-34
ИЗУЧЕНИЕ МЕХАНИЗМОВ АДАПТАЦИИ CHRYSANTHEMUM MULNIFLORA В УСЛОВИЯХ EX SITU В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА PDF
И. Войняк 34-37
СОЗОФІТИ СВІТОВОЇ ФЛОРИ У ДЕНДРОПАРКУ «АСКАНІЯ-НОВА» PDF
Н. Гавриленко 38-43
МЕМОРІАЛЬНІ КОМПЛЕКСИ У ДЕРЖАВНОМУ ДЕНДРОЛОГІЧНОМУ ПАРКУ «ОЛЕКСАНДРІЯ» НАН УКРАЇНИ. ОХОРОНА ІСТОРИКО- КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ PDF
С. Галкін, Н. Дойко, Н. Бойко, Ю. Пидорич 44-47
ПІДСУМКИ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ ТАКСОНОМІЧНОГО ТА КУЛЬТИВАРНОГО СКЛАДУ ГЕРБОФЛОРИ СИРЕЦЬКОГО ДЕНДРОЛОГІЧНОГО ПАРКУ PDF
С. Глухова, Л. Ємець, С. Михайлик, О. Шиндер 47-51
ОЦІНКА ПЕРСПЕКТИВНОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ТРОЯНД СЕРІЇ «NOSTALGIE» В ОЗЕЛЕНЕННЯ В УМОВАХ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ PDF
І. Дениско, О. Мороз 51-57
ПЕРСПЕКТИВНІСТЬ ІНТРОДУКЦІЇ ТРОЯНД СЕРІЇ «MÄRCHENROSEN» В УМОВАХ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ PDF
І. Дениско, О. Мороз 57-61
ЕФЕКТИВНІ СПОСОБИ РОЗМНОЖЕННЯ ТРАВ’ЯНИСТИХ РОСЛИН EX SITU НАЦІОНАЛЬНОГО ДЕНДРОЛОГІЧНОГО ПАРКУ «СОФІЇВКА» НАН УКРАЇНИ PDF
І. Діденко, Т. Швець, Т. Сидорук 62-67
РЕГЕНЕРАЦІЙНІ МОЖЛИВОСТІ ВІКОВИХ ДЕРЕВ QUERCUS ROBUR L. PDF
Н. Драган 68-72
МОРФОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПЛОДІВ ТА НАСІННЯ ПРЕДСТАВНИКІВ РОДУ RHAMNUS L. PDF
Ю. Журжа 72-76
ВПЛИВ МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ НА ФОТОАСИМІЛЯЦІЙНИЙ АПАРАТ САДЖАНЦІВ ДЕКОРАТИВНИХ ЕКЗОТІВ В УМОВАХ СТЕПОВОГО ПРИДНІПРОВ’Я PDF
І. Зайцева, В. Опанасенко 77-81
ВПЛИВ ПОСУХОСТІЙКОСТІ НА ХОРОЛОГІЮ ВИДІВ РОДУ SALIX L. В УКРАЇНІ PDF
Л. Іщук 81-86
ХАРАКТЕРИСТИКА РЕПРОДУКТИВНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РІДКІСНИХ РОСЛИН В УМОВАХ ДЕНДРОПАРКУ «ОЛЕКСАНДРІЯ» НАН УКРАЇНИ PDF
Л. Калашнікова, І. Чорна 86-89
ВИДЫ СЕМЕЙСТВА CORNACEAE BERCHT. & J. PRESL ДЛЯ ДЕКОРАТИВНОГО САДОВОДСТВА PDF (Русский)
С. Клименко, А. Кустовская, О. Григорьева, М. Теслюк 89-95
ПРИРОДНЕ ВЕГЕТАТИВНЕ ПОНОВЛЕННЯ ВИДІВ РОДУ RHUS В УМОВАХ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ PDF
Т. Ковальчук 95-101
РОЛЬ СВІТЛА У РОСТІ І РОЗВИТКУ ЕКСПЛАНТІВ ДЕРЕВНИХ РОСЛИН ЗА УМОВ IN VITRO PDF
Л. Колдар, М. Небиков, Н. Трофименко, Н. Кучер 102-106
ДЕКОРАТИВНІ ВЛАСТИВОСТІ ПРЕДСТАВНИКІВ РОДУ PYRACANTHA ROEM. І ЇХ ВИКОРИСТАННЯ ДЛЯ СТВОРЕННЯ МОНОСАДІВ В УМОВАХ НАЦІОНАЛЬНОГО ДЕНДРОЛОГІЧНОГО ПАРКУ «СОФІЇВКА» НАН УКРАЇНИ PDF
Т. Копилова 106-115
НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕНДРОЛОГІЧНИЙ ПАРК «СОФІЇВКА» НАН УКРАЇНИ У 2011–2016 РР. (ПРОБЛЕМИ ЗБЕРЕЖЕННЯ, РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ) PDF
І. Косенко, В. Грабовий 115-120
ВИКОРИСТАННЯ ГЕНЕТИЧНОЇ КОЛЕКЦІЇ CORYLUS SPP. НДП «СОФІЇВКА» ДЛЯ СЕЛЕКЦІЇ ФУНДУКА CORYLUS DOMESTICA KOS. ET OPAL. PDF
І. Косенко, А. Опалко, О. Балабак, С. Шульга 120-136
УМАНСЬКИЙ ДЕНДРОПАРК «СОФІЇВКА» В ЕТНОГРАФІЧНО- КРАЄЗНАВЧИХ І ХУДОЖНЬО-ДОКУМЕНТАЛЬНИХ РОЗВІДКАХ НАДІЇ СУРОВЦОВОЇ PDF
І. Кривошея, Л. Якименко 136-143
ФІТОІНДИКАЦІЙНА ОЦІНКА ЛАНДШАФТІВ НАЦІОНАЛЬНОГО ДЕНДРОЛОГІЧНОГО ПАРКУ «СОФІЇВКА» НАН УКРАЇНИ PDF
А. Куземко, А. Ковтонюк 144-151
ПІДСУМКИ 30-РІЧНОГО ПЕРІОДУ ІНТРОДУКЦІЇ ВИТКИХ ЖИМОЛОСТЕЙ РОДУ LONICERA L. ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЇХ КУЛЬТИВУВАННЯ У МОНОСАДАХ ТА ІНШИХ ФОРМАХ ОЗЕЛЕНЕННЯ В ПРАВОБЕРЕЖНОМУ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ PDF
Г. Музика 152-160
МІКРОКЛОНАЛЬНЕ РОЗМНОЖЕННЯ ТАВОЛГИ БІЛУВАТО-СІРОЇ (SPIRAEA CANA WALDST. ET KIT.) PDF
М. Небиков, Л. Колдар, З. Бонюк, Н. Трофименко, Н. Белемець 160-165
ПОСТТРАВМАТИЧНІ РЕГЕНЕРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ У ПРЕДСТАВНИКІВ PYRUS COMMUNIS L. І P. SALICIFOLIA PALL. PDF
О. Опалко, Н. Кучер 165-175
ЕПІФІТНІ ЛИШАЙНИКИ ПАРКУ СЛАВИ М. БІЛА ЦЕРКВА ЯК ОБ’ЄКТ ЕКОЛОГІЧНОГО МОНІТОРИНГУ PDF
Л. Плескач, С. Кондратюк, Т. Трегуб 175-178
ТАКСОНОМІЧНИЙ СКЛАД І СИСТЕМАТИКА РОДУ JUNIPERUS L. PDF
В. Пономаренко 178-185
ЯКІСТЬ НАСІННЯ PINUS MUGO SSP. MUGO У КУЛЬТУРІ І В ПРИРОДНЬОМУ АРЕАЛІ PDF
Г. Пономаренко 185-191
НАСІННЕ РОЗМНОЖЕННЯ CLADRASTIS KENTUKEA (DUM. - COURS.) RUDD В УМОВАХ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ PDF
О. Порохнява 192-195
THE PECULIARITIES OF DEVELOPMENT AND MULTIPLICATION OF SOPHORA JAPONICA L. SPECIES IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA PDF
I. Roșca, A. Palancean, E. Onica, V. Cipciriuc 196-198
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ АРБОРИФЛОРИ ДЕНДРОПАРКУ «АСКАНІЯ-НОВА» ШЛЯХОМ ІНТРОДУКЦІЇ PDF
А. Рубцов 199-211
АНАЛІЗ ВИДОВОГО СКЛАДУ НАСАДЖЕНЬ РОДУ QUERCUS L. В НАЦІОНАЛЬНОМУ ДЕНДРОЛОГІЧНОМУ ПАРКУ «СОФІЇВКА» НАН УКРАЇНИ PDF
Ю. Рум’янков 211-219
ОЦІНКА ДЕКОРАТИВНОСТІ ВИДІВ РОДУ CELTIS В ПРАВОБЕРЕЖНОМУ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ PDF
Ю. Рум’янков 220-224
ПІДСУМКИ ІНТРОДУКЦІЇ ГІНКГО ДВОЛОПАТЕВОГО (GINKGO BILOBA L.) НА ПОЛТАВЩИНІ PDF
В. Самородов, О. Байрак 225-228
ВИКОРИСТАННЯ ДИФЕРЕНЦІЙОВАНИХ МЕТОДІВ СТЕРИЛІЗАЦІЇ ЕКСПЛАНТІВ ПРЕДСТАВНИКІВ РОДУ CORYLUS L. IN VITRO PDF
Г. Тарасенко, М. Небиков, О. Балабак 229-235
ВЕГЕТАТИВНЕ РОЗМНОЖЕННЯ PASSIFLORA CAERULEA L. В УМОВАХ ЗАХИЩЕНОГО ҐРУНТУ PDF
О. Усольцева 235-238
БІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТА ТЕХНОЛОГІЯ КУЛЬТИВУВАННЯ ЦИМБІДІУМА ГІБРИДНОГО (CYMBIDIUM HYBR. HORT.) PDF
Т. Черевченко, Л. Буюн, В. Кулик, Л. Ковальська 238-242
INTRODUCTION SPICE-AROMATIC SPECIES VERBENA TRIPHILLA L’HER. INTO COLLECTIONS OF THE BOTANICAL GARDEN (INSTITUTE) OF ASM. PDF
Lilia Chisnicean 243-245