РЕГЕНЕРАЦІЙНІ МОЖЛИВОСТІ ВІКОВИХ ДЕРЕВ QUERCUS ROBUR L.

Authors

  • Н. Драган

DOI:

https://doi.org/10.37555/.12.2016.173303

Abstract

На вікових дубах дендропарку «Олександрія» виявлені чисельні різноманітні пошкодження цілісності кори і деревини: механічні ушкодження, рани від морозо- і грозобоїнин, дупла тощо. Найактивніше відбувалися регенераційні процеси при заростанні зрізів скелетних гілок, механічних обдирів кори, слабше — морозо- і грозобоїн. Дупла повністю не заростали. Практично не відбувалися регенераційні процеси на ранах від поперечного раку. Ефективність заростання ран від зрізів залежить від місця зрізу (найшвидше і повністю заростають зрізи, зроблені «на кільце»; дуже близькі до стовбура та зрізи, зроблені на «пеньок» практично не заростають). Швидше заростають зрізи, зроблені навесні до розпускання листя. Покриття ран ізоляційним матеріалом не пришвидшує її заростання і не запобігає розвитку гнилі.

References

Байдербек Р. Опухоли растений / Р. Байдер-

бек. — М.: Колос, 1981. — 303 с.

Гойчук А. Ф. Особливості етиології і патогене-

зу поперечного раку дуба звичайного в Украї-

ні / А. Ф. Гойчук // Наук. Вісник НАУ. — К.:

НАУ, 1998. — С. 58–65.

Гурцев А. И., Цельникер Ю. Л. Фракталь-

ная структура ветви дерева / А. И. Гурцев,

Ю. Л. Цельникер //Сибирский экологиче-

ский журнал. —1999. — No 4. — С. 431–441.

4. Дубовицкая И. И. Регенерация и возрастная

изменчивость растений И. И. Дубовицкая. —

М.: Из-во АН СССР, 1961. — 62 с.

Дубовицкая И. И., Фурст Г. Г. Каллус как очаг

новообразований растений / И. И. Дубовиц-

кая., Г. Г. Фурст. Известия АН СССР, Сер.

Бюлл. 1954. — № 4. — С. 49–62.

Пол Д. Крамер, Теодор Т. Козловский. Физио-

логия древесных растений. / Пол Д. Крамер,

Теодор Т. Козловский. — М.: «Лесная промыш-

ленность», 1983. — 464 с

Старк В. Н. Руководство по учёту повреждений

леса (с определением). / В. Н. Старк. — 2-е

изд. — М. — Л.: Гос. изд-во с. - х. и колхозно-

кооперативной литературы, 1932. — 408 с.

Тарр С. Основы патологии растений / С. Тарр. —

М.: Мир, 1975. — 587 с.

Downloads

Issue

Section

Статті