ФІТОІНДИКАЦІЙНА ОЦІНКА ЛАНДШАФТІВ НАЦІОНАЛЬНОГО ДЕНДРОЛОГІЧНОГО ПАРКУ «СОФІЇВКА» НАН УКРАЇНИ

Authors

  • А. Куземко
  • А. Ковтонюк

DOI:

https://doi.org/10.37555/.12.2016.173392

Keywords:

гідрорежим, едафічні фактори, екологічні шкали, екологічний менеджмент, кліматичні фактори, освітлення, садово-паркові ландшафти, синфітоіндикація.

Abstract

В статті наводяться результати фітоіндикаційної оцінки ландшафтів Національного дендрологічного парку «Софіївка» НАН України. Матеріалами для дослідженні були 95 повних геоботанічних описів спонтанної рослинності дендропарку, виконані впродовж 2007–2015 років. Проведено  инфітоіндика-
ційну оцінку за 12 екологічними факторами, визначеними на основі екологічних шкал Дідуха: вологість ґрунту, змінність зволоження, кислотність, загальний сольовий режим, вміст карбонатів, вміст сполук азоту
у ґрунті, аерація ґрунту, терморежим, омброрежим, континентальність, кріорежим, освітленість. Описи було розподілено за 15 ландшафтними виділами, виділеними на основі візуального аналізу однорідності
ландшафтів на аерокосмічному знімку території дендропарку. На основі отриманих результатів з’ясовано загальні екологічні особливості території дендропарку та окремих його ландшафтних виділів, а також закономірності екологічної диференціації ландшафтів за кожним фактором. Розглянуто можливості використання виявлених закономірностей при створенні експозиційних ділянок та організації екологічного менеджменту садово-паркових ландшафтів.

References

Дідух Я. П. Основи біоіндикації. — К.: Наукова

думка, 2012. — 344 с.

Куземко А. А. Лучно-степова рослинність На-

ціонального дендрологічного парку «Софіїв-

ка» НАН України та її зміни унаслідок ан-

тропопресії // Інтродукція рослин. — 2011,

№ 2. — С. 19–30.

Куземко А. А. Сидорук Т. М., Діденко І. П.,

Швець Т. А., Бойко І. В. Спонтанна флора На-

ціонального дендрологічного парку «Софіївка»

НАН України // Автохтонні та інтродуковані

рослини. — 2011. — Вип. 7. — С. 25–36.

Куземко Н. І., Куземко А. А. Фіторізно-

маніття лісових фітоценозів Національного

дендрологічного парку «Софіївка» НАН

України // Автохтонні та інтродуковані

рослини. — 2014. — Вип. 10. — С. 82–93.

Куземко А. А., Ковтонюк А. І. Таксономічна та

екологічна структура спонтанної флори Наці-

онального дендрологічного парку «Софіївка»

НАН України // Автохтонні та інтродуковані

рослини. — 2015. — Вип. 11. — С. 111–120.

Didukh, Ya.P. The ecological scales for the

species of Ukrainian flora and their use in

synphytoindication / Yakiv P. Didukh. — Kyiv:

Phytosociocentre, 2011. — 176 p.

Hennekens S. M. TURBOVEG, a comprehensive

data base managementsystem for vegetation data /

S. M. Hennekens, J. H. J. Schaminée // J. Veget.

Sci. — 2001. — 12. — S. 589–591.

Tichy L. JUICE, software for vegetation classification

/ L. Tichy // J. Veget. Sci. — 2002. —

— Р. 451–453.

Downloads

Issue

Section

Статті