ПІДСУМКИ ІНТРОДУКЦІЇ ГІНКГО ДВОЛОПАТЕВОГО (GINKGO BILOBA L.) НА ПОЛТАВЩИНІ

Authors

  • В. Самородов
  • О. Байрак

DOI:

https://doi.org/10.37555/.12.2016.173403

Abstract

Наведені дані про етапи інтродукції гінкго дволопатевого на Полтавщині за період з 1894 по 2016 р.; кількість його рослин у регіоні, їх ростову активність та насіннєву продуктивність.

References

Байрак О. М., Самородов В. М., Панасен-

ко Т. В. Парки Полтавщини: історія створення,

сучасний стан дендрофлори, шляхи збережен-

ня і розвитку. — Полтава: Верстка, 2007. —

с.

Байрак О. М., Самородов В. М. Дендропарки

Полтавщини: тенденції збагачення та збережен-

ня колекцій // Материалы Междунар. конф.,

посвященной 100-летию со дня рождения д. б.н.,

проф. Л. И. Рубцова. — К., 2012. — С. 89–93.

Малиновський М. В. Барви флори. Поетичні

мініатюри про рослини дендролоігчного парку

«Софіївка» і коротка інформація про флору. —

К.: Фітосоціоцентр, 2002. — 124 с.

Самородов В. М. Гінкго дволопатевий на Пол-

тавщині: підсумки 120-річної інтродукції /

Проблеми відтворення та охорони біорізно-

маніття України: Матеріали Всеукр. наук. —

практ. конф. (16 квітня 2015 р.). — Полтава,

— С. 70–71.

Самородов В. Н., Чеботарева Л. В. Лектины

гинкго двулопастного (Ginkgo biloba L.): итоги

предварительных исследований // Лікарське

рослинництво: від досвіду минулого до новітніх

технологій: Матеріали ІІ Міжнар. наук. — практ.

інтернет-конф. — Полтава, 2013. — С. 137–139.

Downloads

Issue

Section

Статті