ДЕКОРАТИВНІ ВЛАСТИВОСТІ ПРЕДСТАВНИКІВ РОДУ PYRACANTHA ROEM. І ЇХ ВИКОРИСТАННЯ ДЛЯ СТВОРЕННЯ МОНОСАДІВ В УМОВАХ НАЦІОНАЛЬНОГО ДЕНДРОЛОГІЧНОГО ПАРКУ «СОФІЇВКА» НАН УКРАЇНИ

Authors

  • Т. Копилова Національний дендрологічний парк «Софіївка» НАН України

DOI:

https://doi.org/10.37555/.12.2016.190833

Keywords:

рід Pyracantha, декоративна ознака, вегетація, моносад.

Abstract

Наведено характеристику морфолого-декоративних та екологічних ознак роду Pyracantha і 9 його представників із колекції Національного дендрологічного парку «Софіївка» НАН України, з метою створення моносадів. Висвітлено результати дослідження сезонних змін та дано комплексну оцінку їх декоративності за такими показниками, як декоративність листків, суцвіть, квіток та плодів, архітектоніка крони, забарвлення і фактура кори стовбура, гілок та пагонів. Доведено, що види піраканти належать до високодекоративних рослин. Завдяки вічнозеленій блискучій кроні, рясному, запашному цвітінню, яскравим різнобарвним плодам, що тримаються на рослині до весни наступного року та великому діапазону екологічної адаптивності до умов вегетації ― представників роду Pyracantha можна рекомендувати для широкого використання в садово-парковому будівництві, особливо для створення моносадів.

References

Артюшенко З. Т. Атлас по описательной морфо-

логии высших растений. Плод. / З. Т. Артюшен-

ко Ал. А. Федоров. — Л.: Наука, 1986. — 392с.

Артюшенко З. Т. Атлас по описательной мор-

фологии высших растений. Семя. / З. Т. Артю-

шенко. — Л.: Наука, 1990. — 204 с.

Бобров А. В. Морфогенез плодов Magnoliophyta.

/ А. В. Бобров, А. П. Меликян, М. С. Ро-

манов ― М.: изд-во URSS, 2009. ― 387 с.

Боговая И. О. Ландшафтное искусство /

И. О. Боговая, Л. М. Фурсова. ― М.: Изд-во АН архитектуры. 1988. ― 223 с.

Ілюстрований довідник з морфології квіткових

рослин: навч. — метод. посіб. / [Зіман С. М.,

Мосякін С. Л., Булах О. В., Царенко О. М.,

Фельбаба-Клушина Л.М.]; під ред. С. М. Зі-

ман. — Ужгород: Медіум, 2004. —156 с.

Гревцова А. Т. Кизильники Украине. / А. Т. Грев-

цова, Н. А. Казанская. ― К.: Нива, 1997. ―

с.

Копилова Т. В. Морфологічна характеристика

плодів та насіння видів і культиварів роду Pyracantha

в умовах національного дендропарку

«Софіївка» НАН України. // Автохтонні та

інтродуковані рослини України — Збірник на-

укових праць НДП «Софіївка» НАН Украї-

ни. — Випуск 9: 2013. С. 88―91.

Копилова Т. В. Культивування представників

роду Pyraсаntha M. Roem. в Україні та світі //

Автохтонні та інтродуковані рослини України —

Збірник наукових праць НДП «Софіївка» НАН

України. — Випуск 10: 2014. С. 19–26

Копилова Т. В. Зимостійкість та морозостій-

кість представників роду Pyracantha М. Roem.

в умовах правобережного Лісостепу України //

Автохтонні та інтродуковані рослини України —

Збірник наукових праць НДП «Софіївка» НАН

України. — Випуск 11: 2015. С. 105―111.

Котелова Н. В. Оценка декоративности дере-

вьев и кустарников по сезонам года / Н. В. Ко-

телова, О. Н. Виноградова // Науч. тр. Мо-

сков. лесотех. ин-та. Сер. Физиология, селекция

растений и озеленение городов. ― М.: МЛТИ,

― Вып. 51. ― С. 37―44.

Таран И. В. Пейзажные группы для рекреаци-

онного строительства / И. В. Таран, А. М. Ага-

пова. ― Новосибирск: Наука, 1981. ― 241 с.

Downloads

Issue

Section

Статті