АНАЛІЗ ВИДОВОГО СКЛАДУ НАСАДЖЕНЬ РОДУ QUERCUS L. В НАЦІОНАЛЬНОМУ ДЕНДРОЛОГІЧНОМУ ПАРКУ «СОФІЇВКА» НАН УКРАЇНИ

Authors

  • Ю. Рум’янков

DOI:

https://doi.org/10.37555/.12.2016.173402

Keywords:

види роду Quercus L., аналіз морфологічних ознак, гербарні зразки, дендрологічні визначники, колекція, каталог рослин.

Abstract

Проведено порівняльний аналіз морфологічних ознак між гербарними зразками наявних видів роду Quercus в насадженнях Національного дендрологічного парку «Софіївка» НАН України та гербарієм з електронних джерел з наведеними описами видів в дендрологічних визначниках. Виявлено часткову
невідповідність між наявним видовим складом насаджень роду Quercus та вказаним в довідниковому посібнику «Каталог рослин дендрологічного парку «Софіївка» НАНУ» за 2000 рік. Встановлено, що колекція видів роду Quercus Національного дендрологічного парку «Софіївка» НАНУ складає 12 видів.

References

Булигин Н. Е. Дендрология /

Булигин Н. Е. — М.: Агропромиздат, 1985. —

с.

Деревья и кустарники. Покрытосеменные. / Под

ред. Л. И. Рубцова. — К.: Изд. «Наукрва дум-

ка», 1974. — 587 с.

Каталог рослин дендрологічного парку «Со-

фіївка» / За ред. кандидата біологічних наук

І. С. Косенка. — Умань: Уманський дендроло-

гічний парк «Софіївка» НАН України, 2000. —

с.

Колесников А. И. Декоративная дендрология /

Колесников А. И. — М.: Лесная промышлен-

ность, 1974. — 703 с.

Acta Plantarum. Режим доступу: http://www.

actaplantarum.org/acta/galleria.php?lista=0&-

mode=1&cat=24&cid=133&last=0

Catalogue of Life: 2013 Annual Checklist. Режим

доступу: http://www.catalogueoflife.org/annual-

checklist/2013/search/all/key/quercus/

match/1

Kew Herbarium Catalogue Режим доступу: http://

apps.kew.org/herbcat/gotoHomePage.do

Portal Česke flory. Режим доступу: http://flora.

upol.cz

Rehder A. Manual of cultivated trees and shrubs

hardy in North America / Rehder A. — New York:

The Macmillan company, 1949, — 995 p.

The Plant List — a working list of all plant species.

Режим доступу: http://www.theplantlist.org

UCONN Plant Database. Режим доступу: http://

hort.uconn.edu/search.php

USDA Plants Database. Режим доступу: http://

plants.usda.gov/java/nameSearch

Downloads

Issue

Section

Статті