НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕНДРОЛОГІЧНИЙ ПАРК «СОФІЇВКА» НАН УКРАЇНИ У 2011–2016 РР. (ПРОБЛЕМИ ЗБЕРЕЖЕННЯ, РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ)

Authors

  • І. Косенко
  • В. Грабовий

DOI:

https://doi.org/10.37555/.12.2016.173389

Abstract

Розглянуто актуальні проблеми збереження, реставрації та відновлення старовинних парків України. Наведено приклади робіт, що проводились у Національному дендрологічному парку «Софіївка» НАН України в останні п’ять років. Визначено перспективи подальшого розвитку «Софіївки» як історичного
парку та намічено план робіт до 225 річниці парку.

References

Базинер Ф. Краткое описание Царицына сада

близ г. Умани Киевской губернии // Журн.

м-ва гос. имущества. — СПб., 1851. — 4,

ч. 11. — С. 79–84.

Гомер. Одисея /; пер. із старогрец. і склав при-

мітки та словник Борис Тен, вступ. ст. К. С. За-

барило. — К.: Дніпро, 1968. — 462 с.

Долгорукий И. М. Славны бубны за горами или

мое путешествие кое-куда 1810 года. — М.,

Казаринов Л. Парк «Софиевка» — ныне парк

ІІІ-го Интернационала. Рукопись. — 1940.

Косенко І. С. Ретроспективний огляд історії за-

снування, будівництва та утримання «Софіїв-

ки» // Автохтонні та інтродуковані рослини. —

— Вип. 9 — С. 23–38.

Косенко І. С. Матеріалізація образів Гомерової

«Одисеї» в паркових композиціях «Софіївки» як

вершина геніальності Людвіга Метцеля // Ін-

тродукція рослин. — 2000. — № 2 — С. 16–21.

Макієнко А. В. Ціанобактерії і ціанотоксини: міфи

чи реальність? // Вісник Національної академії

наук України. — 2016. — № 4. — С. 65–75.

Пашкевич В. В. Уманский Царицын сад // Ве-

сти импер. Рос. об-ва садоводства. — СПб,

— № 3. — С. 167–179.

Регель А. Изящное садоводство и художествен-

ные сады. — Спб., 1896.

Флорентійська хартія // Охорона культурної

спадщини: Зб. міжнародних документів. — К.:

Видавництво «АртЕх», 2002. — С. 72–77.

Groza S. Opisanie Zofiowski. — 1843. — Цит.

по: Przybylski (1978). — Krakow, 1978. — S.

Lagarde de. Voyage de Moscou a Kiev… ou lettres

adresses a J. Griffith. — Paris, 1824.

Themery T. Guide de Sophiowka, surnomme la

merveille de l’Ukraine… — Odessa, 1846.

Downloads

Issue

Section

Статті