ХАРАКТЕРИСТИКА РЕПРОДУКТИВНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РІДКІСНИХ РОСЛИН В УМОВАХ ДЕНДРОПАРКУ «ОЛЕКСАНДРІЯ» НАН УКРАЇНИ

Authors

  • Л. Калашнікова
  • І. Чорна

DOI:

https://doi.org/10.37555/.12.2016.173307

Abstract

В статті наведено кількісний склад колекції рідкісних таксонів (видів та форм) дендропарку «Олексан- дрія», які включені до Червоної книги України та списку регіонально рідкісних видів Київської області. Надано результати вивчення біологічних особливостей цвітіння та плодоношення природних та інтродукованих рідкісних видів трав’янистих багаторічників, які свідчать про успішне пристосування рослин до нових умов існування. Наведено розподіл видів за феноритмотипами, термінами цвітіння та плодоношення, здатності до насінного та вегетативного розмноження і насінного відтворення.

References

Андрієнко Т. Л. Офіційні переліки регіонально

рідкісних рослин адміністративних територій

України (довідкове видання) / Т. Л. Андрієнко,

М. М. Перегрим. — К.: Альтерпрес, 2012. —

с.

Каппер В. Г. Лесосеменное дело /. В. Г. Капер. —

М. – Л.: Гослестехиздат, 1936. — 53 с.

Карписонова Р. А. Травянистые растения широ-

колиственных лесов СССР / Р. А. Карписоно-

ва. — М., 1985. — 205 с.

4. Левина Р. Е. Репродуктивная биология семен-

ных растений (обзор проблемы) / Р. Е. Леви-

на. — М.: Наука, 1981. — 94 с.

Некрасов В. И. Место семеноведения интроду-

центов в разработке теории акклиматизации /

В.И Некрасов. — М., 1984. — С. 3–8.

Собко В. Г. Інтродукція рідкісних і зникаючих

рослин флори України / В. Г. Собко, М. Б. Га-

поненко. — К.: Наукова думка, 1996. — 282 с.

Червона книга України. Рослинний світ / [за ред.

Я. П. Дідуха]. — К.: Глобалконсалтинг, 2009. —

с.

Downloads

Issue

Section

Статті