ПІДСУМКИ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ ТАКСОНОМІЧНОГО ТА КУЛЬТИВАРНОГО СКЛАДУ ГЕРБОФЛОРИ СИРЕЦЬКОГО ДЕНДРОЛОГІЧНОГО ПАРКУ

Authors

  • С. Глухова
  • Л. Ємець
  • С. Михайлик
  • О. Шиндер

DOI:

https://doi.org/10.37555/.12.2016.173298

Abstract

Висвітлено головні результати інвентаризації таксономічного і культиварного різноманіття гербофлори Сирецького дендрологічного парку протягом 2014–2016 років. Виявлено, що в дослідженому колекційному фонді і насадженнях парку нині налічується 1211 інвентарних одиниць рослин, в т. ч. 893 види
і гібриди, що відносяться до 439 родів 97 родин. Інтродукованих видів і гібридів — 593. Встановлено систематичну і біоморфологічну структуру гербофлори парку. Наведено перелік провідних родин і родів
дослідженої гербофлори. Найкраще представлені в колекції родини: Asteraceae (155 інвентарних одиниць), Lamiaceae (79) та Iridaceae (68), — та найбагатші роди: Iris (13 видів і 32 культивари) і Hosta (11 видів і 25 культиварів). Представлено колекцію рідкісних рослин, що нараховує 116 видів, наведено 59 видів, занесених до Червоної книги України.

 

References

Каталог рослин Сирецького дендрологічного

парку / С. А. Глухова, Л. І. Ємець, Н. М. Тро-

фименко та ін. — К.: Фітосоціоцентр, 2004. —

с.

Определитель высших растений Украины /

Д. Н. Доброчаева, М. И. Котов, Ю. Н. Проку-

дин и др. — К.: Наукова думка, 1987. — 548 с.

Червона книга України. Рослинний світ / за ред.

Я. П. Дідуха. — К.: Глобалконсалтинг, 2009. —

с.

The European Garden Flora. — Cambridge University

Press, 2011. — Vol. 1–5.

Flora Europaea. — Cambridge University Press,

–1980. — Vol. 1–5.

Flora of North America. Веб-ресурс: http://floranorthamerica.

org

Mosyakin S., Fedoronchuk М. Vascular plants of

Ukraine: A nomenclatural checklist. Kyiv, 1999. —

p.

Philip C. RHS Plant Finder. 2003–2004. A Dorling

Kindersley Book, 2003. — 761 p.

Takhtajan A. Flowering Plants. 2nd ed. — Springer,

, — 871 p.

Downloads

Issue

Section

Статті