БІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТА ТЕХНОЛОГІЯ КУЛЬТИВУВАННЯ ЦИМБІДІУМА ГІБРИДНОГО (CYMBIDIUM HYBR. HORT.)

Authors

  • Т. Черевченко
  • Л. Буюн
  • В. Кулик
  • Л. Ковальська

DOI:

https://doi.org/10.37555/.12.2016.173406

Keywords:

Orchidaceae, Cymbidium, біологія розвитку, технологія культивування, система живлення

Abstract

Для забезпечення продуктивності цвітіння різних сортів Cymbidium hybr. hort. особливо важливим є питання розробки системи живлення рослин. Враховуючи біологію росту і розвитку рослин різних сортів цимбідіума, річний біологічний цикл було умовно поділено на три основні періоди: 1) активний ріст
вегетативних пагонів; 2) закладання генеративних бруньок і ріст генеративних пагонів; 3) цвітіння. При опрацюванні системи живлення враховували пору року, фенологічну групу рослин, склад та співвідношення макро- і мікроелементів. Було виявлено позитивний вплив на розвиток рослин цимбідіума водної витяжки з кропиви дводомної (Urtica dioica).

References

Черевченко Т. М. Тропические и субтропические

орхидеи / Т. М. Черевченко. — К.: Наукова дум-

ка, 1993. — 253 с.

Черевченко Т. М. Інтродукція і збережен-

ня ex situ біорізноманіття тропічних і суб-

тропічних рослин / Т. М. Черевченко,

Л. І. Буюн, Л. А. Ковальська // Інтродукція

рослин. — 2000. — № 3–4. — С. 24–30

Черевченко Т. М., Буюн Л. І., Коваль-

ська Л. А., Вахрушкін В. С. Орхідеї. — К.:

Просвіта, 2001. — 223 с.

Черевченко Т. М. Биотехнология некоторых

видов тропических растений закритого грун-

та, перспективних для внедрение в промыш-

ленное цветоводство (методические рекомен-

дации) / Т. М. Черевченко, Н. В. Заименко,

А. Н. Лаврентьева. — К.: Наукова думка,

— С. 12–20.

Кулик В. Д. Проблеми цвітіння Cymbidium

hybridum / В. Д. Кулик // Інтродукція рос-

лин, збереження та збагачення біорізноманіття

в ботанічних садах і дендропарках: матеріали

міжнар. наук. конф., присвяченої 75-річчю за-

снування Національного ботанічного саду ім.

М. М. Гришка НАН України (Київ, 15–17 ве-

ресня 2010 р.). — К.: Український фітосоціоло-

гічний центр, 2010. — С. 32–35.

Роост В. В. Распространение и экология

Cymbidium Sw. / В. В. Роост// Охрана и куль-

тивирование орхидей. Тез. докл. ІІ Всесоюз.

совещания. — К.: Наук. Думка, 1983. — c. 112.

Du Puy D., Cribb P. A botanical magazine monograph.

The genus Cymbidium / D. Du Puy,

P. Cribb. — Royal Botanic Gardens, Kew, 2007. —

p.

Joshi B. C., Mukhija M., Kalia A. N. Pharmacognostical

review of Urtica dioica L. / B. C. Joshi,

M. Mukhija, A. N. Kalia // International Journal

of Green Pharmacy. ‒ 2014. ‒ Vol. 8,

№ 4. ‒ P. 201–209.

Downloads

Issue

Section

Статті