ПРИРОДНЕ ВЕГЕТАТИВНЕ ПОНОВЛЕННЯ ВИДІВ РОДУ RHUS В УМОВАХ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ

Authors

  • Т. Ковальчук Національний дендрологічний парк «Софіївка» НАН України

DOI:

https://doi.org/10.37555/.12.2016.190831

Abstract

В регіоні досліджень інтродуковані види роду Rhus здатні до природного вегетативного поновлення. Виявлено підземне та надземне вегетативного поновлення даних видів, досліджено вік та кількість пагонів вегетативного поновлення, їх біометричні показники. Встановлено ступінь надійності пагонів поновлення та інтенсивність поширення.

References

Бурда Р. И. Интродукция растений: окультури-

вание и натурализация // Промышленная бо-

таника. Сборник научных трудов. ― Донецк:

Донецкий ботанический сад НАН Украины. ―

― Выпуск 13. ― С. 3–15.

Галкін С. І., Рубіс В. Л. Історія інтродукції дерев-

них рослин у державному дендрологічному парку

«Олександрія» НАН України // Інтродукція

рослин. ― 2013. ― Т., № 3 ― С. 12–20.

Єременко Ю. О., Остапко В. М. Поширен-

ня адвентивних деревно-кущових рослин на

території Донецького ботанічного саду НАН

України //Промышленная ботаника. Сборник

научных трудов. ― Донецк: Донецкий ботани-

ческий сад НАН Украины. ― 2011. ― Вы-

пуск 11. ― С. 135–140.

Ільєнко О. О., Медведєв В. А. Поширення са-

мовідновлюваних деревних інтродуцентів на

території дендропарку «Тростянець» // Інтро-

дукція рослин. / Нац. акад. наук України, Нац.

ботан. сад ім. М. М. Гришка. ― К.: Наукова

думка, 2012. ― № 2. ― С. 62–68.

Ковальчук Т. Д. Вегетативне поновлення інтро-

дукованих видів роду Rhus L. в умовах Наці-

онального дендрологічного парку «Софіївка»

НАН України // Биология растений и био-

технология: Материалы первой конференции

молодых ученых (с международным участием)

Белая Церковь, 2011. — С. 45

Кучеревський В. В., Шоль Г. Н. Інвазійно актив-

ні інтродуценти як джерело можливого поповне-

ння адвентивної фракції флори // Інтродукція

Бурда Р. И. Интродукция растений: окультури-

вание и натурализация // Промышленная бо-

таника. Сборник научных трудов. ― Донецк:

Донецкий ботанический сад НАН Украины. ―

― Выпуск 13. ― С. 3–15.

Галкін С. І., Рубіс В. Л. Історія інтродукції дерев-

них рослин у державному дендрологічному парку

«Олександрія» НАН України // Інтродукція

рослин. ― 2013. ― Т., № 3 ― С. 12–20.

Єременко Ю. О., Остапко В. М. Поширен-

ня адвентивних деревно-кущових рослин на

території Донецького ботанічного саду НАН

України //Промышленная ботаника. Сборник

научных трудов. ― Донецк: Донецкий ботани-

ческий сад НАН Украины. ― 2011. ― Вы-

пуск 11. ― С. 135–140.

Ільєнко О. О., Медведєв В. А. Поширення са-

мовідновлюваних деревних інтродуцентів на

території дендропарку «Тростянець» // Інтро-

дукція рослин. / Нац. акад. наук України, Нац.

ботан. сад ім. М. М. Гришка. ― К.: Наукова

думка, 2012. ― № 2. ― С. 62–68.

Ковальчук Т. Д. Вегетативне поновлення інтро-

дукованих видів роду Rhus L. в умовах Наці-

онального дендрологічного парку «Софіївка»

НАН України // Биология растений и био-

технология: Материалы первой конференции

молодых ученых (с международным участием)

Белая Церковь, 2011. — С. 45

Кучеревський В. В., Шоль Г. Н. Інвазійно актив-

ні інтродуценти як джерело можливого поповне-

ння адвентивної фракції флори // Інтродукція

Бурда Р. И. Интродукция растений: окультури-

вание и натурализация // Промышленная бо-

таника. Сборник научных трудов. ― Донецк:

Донецкий ботанический сад НАН Украины. ―

― Выпуск 13. ― С. 3–15.

Галкін С. І., Рубіс В. Л. Історія інтродукції дерев-

них рослин у державному дендрологічному парку

«Олександрія» НАН України // Інтродукція

рослин. ― 2013. ― Т., № 3 ― С. 12–20.

Єременко Ю. О., Остапко В. М. Поширен-

ня адвентивних деревно-кущових рослин на

території Донецького ботанічного саду НАН

України //Промышленная ботаника. Сборник

научных трудов. ― Донецк: Донецкий ботани-

ческий сад НАН Украины. ― 2011. ― Вы-

пуск 11. ― С. 135–140.

Ільєнко О. О., Медведєв В. А. Поширення са-

мовідновлюваних деревних інтродуцентів на

території дендропарку «Тростянець» // Інтро-

дукція рослин. / Нац. акад. наук України, Нац.

ботан. сад ім. М. М. Гришка. ― К.: Наукова

думка, 2012. ― № 2. ― С. 62–68.

Ковальчук Т. Д. Вегетативне поновлення інтро-

дукованих видів роду Rhus L. в умовах Наці-

онального дендрологічного парку «Софіївка»

НАН України // Биология растений и био-

технология: Материалы первой конференции

молодых ученых (с международным участием)

Белая Церковь, 2011. — С. 45

Кучеревський В. В., Шоль Г. Н. Інвазійно актив-

ні інтродуценти як джерело можливого поповне-

ння адвентивної фракції флори // Інтродукція рослин. / Нац. акад. наук України, Нац. ботан. сад ім. М. М. Гришка. ― К.: Наукова думка, 2011. ― № 2. ― С. 3–11.

Мельник А. С., Івченко А. І., Пацура І. М., Мель-

ник Ю. А. Природне вегетативне поновлення інтро-

дукованих дерев і кущів // Вісник Прикарпатського

національного університету ім. В. Стефаника. Серія

біологія. — Івано-Франківськ: Гостинець, 2007. —

Вип. VII–VIII. — С. 30–32.

Методичні рекомендації з розмноження де-

ревних декоративних рослин Ботанічного саду

НУБіП України // Навчальне видання; Ко-

лесніченко О. В., Слюсар С. І., Якобчук О. М.;

Рецензенти В. М. Маурер, А. І. Кушнір. ― К.: Видавничий центр НУБіП України, 2008. ― 55 с.

Сукачев В. Н. Основы лесной типологии и био-

геоценологии // Избранные труды, т. 1. — Л.:

Наука, 1972. — 419 с.

Шалыт М. С. Изучение вегетативного раз-

множения и возобновления Компонентов рас-

тительных сообществ // Полевая геоботаника.

М., Л., 1960. Т. 2. С. 163–208.

Шоль Г. Аналіз спонтанного елементу флори

зелених насаджень Кривого Рогу та інвазійна

активність видів-інтродуцентів // Вісник Львів-

ського університету. Серія біологічна. ― 2016. ―

Випуск 71. ― С. 96–106.

Downloads

Issue

Section

Статті