РОЛЬ СВІТЛА У РОСТІ І РОЗВИТКУ ЕКСПЛАНТІВ ДЕРЕВНИХ РОСЛИН ЗА УМОВ IN VITRO

Authors

  • Л. Колдар
  • М. Небиков
  • Н. Трофименко
  • Н. Кучер

DOI:

https://doi.org/10.37555/.12.2016.173387

Keywords:

інтенсивність освітлення, in vitro, Cercis, Sorbus, Pyrus, Malus, Cordyline, морфогенез, коефіцієнт розмноження

Abstract

Представлено результати експериментальних дослідженнь залежності росту і розвитку експлантів Cercis siliquastrum L., Sorbus aucuparia L., Pyrus communis L., Malus sylvestris Mill., Cordyline fruticosa (L.) A. Chev. від інтенсивності освітлення. Наведено дані щодо регенераційної здатності експлантів, морфоген-
ного потенціалу та лінійного росту пагонів при освітленні 500–3000 люксів за умов in vitro. З’ясовано, що найбільш оптимальною була інтенсивність освітлення в діапазоні 1500–2500 люксів при якій показники коефіцієнту розмноження для всіх генотипів становили 5–11.

References

Кефели В. И. Фотоморфогенез, фотосинтез и рост

как основа продуктивности растений. — Пущино:

— 134с.

Колдар Л. А. Вплив інтенсивності освітлення на

ріст і розвиток Cercis canadensis L. та Cercis silquastrum

L. // Інтродукція рослин. — К.: Ака-

демперіодика, 2002. — № 1. — С. 102–105.

Мусієнко М. М. Фізіологія рослин. — К: Фітосоціоцентр, 2001. — 392с.

Фізіологія рослин в Україні на межі тисячоліть /

[Гол. ред. В. В. Моргун] — АТ «Високий урожай», 2001. — 340с.

Якушкина Н. И. Физиология растений. — M.:

Просвещение, 1980. — 303 c.

Murashige T. A revised medium for rapid growth

and bioassay with tobacco tissue culture / Toshio

Murashige, Folke K. Skoog // Physiol. Plant. —

— Vol. 15. — Р. 473–497.

Downloads

Issue

Section

Статті