ПЕРСПЕКТИВНІСТЬ ІНТРОДУКЦІЇ ТРОЯНД СЕРІЇ «MÄRCHENROSEN» В УМОВАХ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ

Authors

  • І. Дениско
  • О. Мороз

DOI:

https://doi.org/10.37555/.12.2016.173300

Abstract

Наведено результати інтродукційного сортовивчення чотирьох сортів садових троянд серії «Märchenrosen » компанії Kordes (Німеччина) з колекційного фонду Національного дендропарку «Софіївка» НАН України. Проаналізовано показники життєздатності, росту, розвитку та ознаки декоративності:
зимо-, морозо- та посухостійкість, комплексна стійкість проти хвороб і шкідників, збереження габітусу, пагоноутворення, цвітіння, забарвлення, форма, махровість квіток тощо. Визначено, що досліджені сорти
є перспективними для подальшого введення в культуру, добре акліматизувалися у ґрунтово-кліматичних умовах Правобережного Лісостепу України та виявляють високу декоративність.

References

Дениско І. Л. Оцінка перспективності інтродукції

троянд групи патіо в умовах Правобережного

Лісостепу України / І. Л. Дениско // Інтродук-

ція рослин. — 2013. — № 2. — С. 83–88.

Лапин П. И. Оценка перспективности ин-

тродукции древесных растений по данным

визуальных наблюдений / П. И. Лапин,

С. В. Сиднева // Опыт интродукции древес-

ных растений. — М.: Изд. Гл. Ботан. сада АН

СССР, 1973. — С. 7–67.

Кохно М. А. Інтродукція кленів на Україні (клени

в природі й культурі) / М. А. Кохно. — К.: На-

укова думка, 1968. — 171 с.

Кохно Н. А. Теоретические основы и опыт ин-

тродукции древесных растений в Украине /

Н. А. Кохно, А. М. Курдюк. — К.: Наукова

думка, 1994. — 188 с.

Клименко В. Н. Методика первичного сортоизу-

чения садовых роз / В. Н. Клименко, З. К. Кли-

менко. — Ялта: Государственный Никитский бо-

танический сад, 1971. — 20 с.

Downloads

Issue

Section

Статті