ОЦІНКА ДЕКОРАТИВНОСТІ ВИДІВ РОДУ CELTIS В ПРАВОБЕРЕЖНОМУ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ

Authors

  • Ю. Рум’янков

DOI:

https://doi.org/10.37555/.12.2016.190835

Keywords:

види роду Celtis L., декоративні ознаки, архітектоніка стовбура та крони, листки, квіти, плоди, колір та фактура кори стовбура гілок та пагонів, бал декоративності.

Abstract

Проведено оцінку декоративності за п’ятьма ознаками дерев видів роду Celtis колекції Національного дендрологічного парку «Софіївка» НАН України. Описано зміну декоративного ефекту архітектоніки стовбура та крони від умов освітлення, вікового стану, особливостей розташування скелетних гілок та схеми посадки. Виявлено підвищення декоративності листків видів роду Celtis за рахунок наявності великих та малих листків у різних типів пагонів, а також появи золотистого відтінку листків C. crassifolia в кінці липня. Встановлено оцінку декоративності видів роду Celtis в Правобережному Лісостепу України — 4 бали.

References

Деревья и кустарники СССР. Декоративные

культивируемые и перспективные для интро-

дукции / Под ред. С. Я. Соколова. — М. — Л.:

Изд. академ. наук СССР, 1951. — Т. 2. По-

крытосеменные. — 670 с.

Качалов А. А. Деревья и кустарники / Ка-

чалов А. А. — М.: Лесная промышленность,

— 408 с.

Колесников А. И. Декоративная дендрология /

Колесников А. И. — М.: Лесная промышлен-

ность, 1974. — 700 с.

Котелова Н. В. Оценка декоративности дере-

вьев и кустарников по сезонам года / Н. В. Ко-

телова, О. Н. Виноградова // Физиология и се-

лекция растений и озеленение городов. — М.:

МЛТИ, 1974. — С. 37–44.

Рум’янков Ю. О. Анатомо-морфологічні озна-

ки ксероморфності листків видів роду Celtis L.

в умовах Національного дендропарку «Софі-

ївка» НАН України / Ю. О. Рум’янков //

Вісник Київського національного університету

імені Тараса Шевченка. Інтродукція та збе-

реження рослинного різноманіття: — 2009. —

Вип. 25–27. — С. 143–144.

Рум’янков Ю. О. Зміни характеру росту ви-

дів роду Сeltis L. залежно від умов освітлен-

ня / Ю. О. Рум’янков // Матер. міжнар.

наук. конф. «Інтродукція рослин на початку ХХІ століття: досягнення і перспективи роз-

витку досліджень». — К.: Фітосоціоцентр,

— C. 257–259.

Рум’янков Ю. О. Представники роду Celtis L.

у Національному дендрологічному парку «Со-

фіївка» / Ю. О. Рум’янков // Автохтонні та

інтродуковані рослини України: Зб. наук. праць

Національного дендропарку «Софіївка» —

НДІ НАН України. — К.: Академперіодика, 2005. — Вип. 1. — С. 326–332.

Krüssmann G. Handbuch der Laubgehölze /

Krüssmann G. — Berlin und Hamburg: Parey,

— Bd. 1. — 486 s.

Rehder A. Manual of cultivated trees and Shrubs

Hardy in North America /

Rehder A. — New York: The Macmillan company,

, — 995 p.

Downloads

Issue

Section

Статті