ЕПІФІТНІ ЛИШАЙНИКИ ПАРКУ СЛАВИ М. БІЛА ЦЕРКВА ЯК ОБ’ЄКТ ЕКОЛОГІЧНОГО МОНІТОРИНГУ

Authors

  • Л. Плескач
  • С. Кондратюк
  • Т. Трегуб

DOI:

https://doi.org/10.37555/.12.2016.173396

Keywords:

епіфітні лишайники, забруднення атмосфери, різноманіття

Abstract

Проведено ліхенологічні дослідження в насадженнях парку Слави міста Біла Церква. Виявлено 20 видів епіфітних лишайників, що належать до трьох порядків: Candelariales, Lecanorales, Teloschistales та п’ятьох родин: Candelariaceae, Lecanoraceae, Parmeliaceae, Physciaceae та Teloscchistaceae. Найбільшим видовим різноманіттям характеризуються родини Physciaceae та Parmeliaceae. Найбільша кількість епіфітних лишайників була зафіксована на корі Fraxinus exselsior (15 видів), Acer campestre (12) та Tilia cordata (10).

References

Байрак О. М. Антропогенні зміни ліхенофлори

на околицях м. Харкова / О. М. Байрак // Укр.

ботан. журн. — 1988. — 45, № 4. — С. 54–58.

Блюм О. Б. Исторический биомониторинг содержа-

ния свинца в атмосфере с помощью лишайников /

О. Б. Блюм., Ю. Г. Тютюнник // Доклады АН

УССР. — Серия Б‑1985. — № 10. — С. 53–55.

Блюм О. Б. Біогеохімічна ліхеноіндикація важ-

ких металів у приземному шарі повітря місь-

ких ландшафтів / О.Б Блюм, Ю. Г. Тютюнник,

В. М. Пащенко // Укр. бот. журн. — 1988. —

, № 3. — С. 66–71.

Дідух Я. П. Основи біоіндикації / Я. П. Дідух. —

К.: Наук. думка, 2012. — 343 с.

Кондратюк С. Я. Ліхеноіндикація забруднення

повітря у м. Львові / С. Я. Кондратюк, В. О. Ку-

черявий, В. О. Крамарець, Ю. В. Зінько І. М. Сі-

ренко // Укр. ботан. журн. — 1991. — 48,

№ 2. — С. 72–77.

Кондратюк С. Я. Ліхеноіндикація / С. Я. Кон-

дратюк, В. Г. Мартиненко.. — Київ, Кіровоград:

ТОВ «Код», — 2006. — 260 с.

Lumbsch H. T. Outline of Ascomycota 2007 /

H.T Lumbsch, S. Huhndorf. — Myconet. —

— 13. — P. 1–58.

Downloads

Issue

Section

Статті