ПРОДУКТИВНІСТЬ СУНИЦІ ЗА МУЛЬЧУВАННЯ ҐРУНТУ РІЗНИМИ МАТЕРІАЛАМИ

Authors

  • Р. М. Буцик Уманський національний університет садівництва

DOI:

https://doi.org/10.37555/.11.2015.190867

Keywords:

сорт, агротканина, солома, плівка, температура, квітконоси, урожайність.

Abstract

Мульчування ґрунту в насадженні суниці різними матеріалами сприяє збільшенню площі листкової поверхні кущів і кількості квітконосів, відповідно, підвищенню врожайності. Найвищу ефективність забезпечує сумісне мульчування чорною агротканиною в рядах та злаковою соломою в міжряддях.

References

Lille Т. Profitability of different technologies of strawberry cultivation / Т. Lille, К. Karp, R. V arnik // Agronomy Research. — 2003. — V ol. 1, № . 1 — С . 75–83.

Мельник О. В. Секрети агротехніки суниць / О. В . М ельник // Новини садівництва. — 2003. — № 4. — С . 10–11.

Чмух А. И. Технологія вирощування суниці (рекомендації) / А. И . Ч мух, М. Г . Шемчук, Л. П. Запорожець / Відп. за вип. А. І . Ч мух; Поділ. дослід. ст. Ін-ту садівництва УААН . — В інниця: [б. в.], 2001. — 8 с.

Копитко П. Г. Біомаса рослин суниці та винос N, P2O5, K2O залежно від укривання насаджень агротканиною, мульчування ґрунту й удобрення в Правобережному Лісостепу України / П. Г . К опитко, Р. М . Буцик // Наукові доповіді НУБІП. 2010. — № 5 (21). — Р ежим доступу: http://nd.nubip.edu.ua/2010–5/titul.html.

Дрозд О. О. Суниця на плівці / О. О. Дрозд // Новини садівництва. — 2007. — № 2. — С . 20.

Копитко П. Г. Регулювання родючості ґрунту в плодоягідних насадженнях // Вчені вищої школи України — селу / П. Г . К опитко, Я. О. Д ядченко, В. М . Ж муденко, Р. М . Буцик, Р. В . Я ковенко / Пр. міжн. наук. конф. 5–7 липня 2006 р. — УДАУ . — К иїв, 2006. — С . 54–73.

Марковський В. С. Методика проведення агрономічних дослідів з ягідними культурами /В. С. М арковський, І. В . Завгородній — К .: ІС УААН , 1993. — С . 13–17.

Учеты, наблюдения, анализы, обработка данных в опытах с плодовыми и ягодными растениями: Метод. рекомендации / Под ред. Г. К . Карпенчука и А. В . Мельника — У мань: УСХИ , 1987. — 115 с.

Соколов А. В. Агрохимические методы исследования почв / Соколов А . В . и др.; под ред. А. В . С околова;

-е изд., доп. и перераб. — М .: Наука, 1975. — 656 с.

Методика економічної та енергетичної оцінки типів плодоягідних насаджень, помологічних сортів і ре-

зультатів технологічних досліджень у садівництві / Ред.: О. М . Шестопаль; Наук. центр УААН «Плодівництво», Ін-т садівництва УААН . — К ., 2002. — 132 c.

Downloads

Issue

Section

Статті