No 11 (2015)

Table of Contents

Селекційно-генетичні дослідження у Національному дендропарку «Софіївка» НАН України PDF
А. Балабак, В. Поліщук
СУЧАСНИЙ АРЕАЛ ПОШИРЕННЯ ПРЕДСТАВНИКІВ РОДУ HOSTA TRATT PDF
І. В. Бойко
АНАЛІЗ КЛАСИ ФІКАЦІЙНИХ СИСТЕМ РОДИНИ SALICACEAE MIRBEL. PDF
Л. П. Іщук
ОЦІНКА ПЕРСПЕКТИВНОСТІ ІНТРОДУКЦІЇ ТРОЯНД СЕРІЇ «ENGLISH LEGEND» В УМОВАХ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ PDF
О. К. Мороз, І. Л . Дениско
ВИДИ, ГІБРИДИ І СОРТИ РОДУ MAGNOLIA L. У НАЦІОНАЛЬНОМУ ДЕНДРОЛОГІЧНОМУ ПАРКУ «СОФІЇВКА» НАН УКРАЇНИ PDF
В. О. Пономаренко, Г. М. Пономаренко
ПРЕДСТАВНИКИ РОДУ CRATAEGUS L. В УКРАЇНІ PDF
О. П. Сержук, А. І. Опалко
ШКІДНИКИ І ХВОРОБИ ПРЕДСТАВНИКІВ РОДУ CORYLUS L. В УМОВАХ НДП «СОФІЇВКА» НАН УКРАЇНИ PDF
Г. А. Тарасенко
ГЕТЕР ОЗИС ТА УС ПАДКУВАННЯ МАСИ 1000 НАСІНИН В F1 ПШЕНИЦІ М’ЯКОЇ ОЗИМОЇ (TRITICUM AESTIVUM L.) PDF
О. М . Бакуменко, В. А . Власенко
ПРОДУКТИВНІСТЬ СУНИЦІ ЗА МУЛЬЧУВАННЯ ҐРУНТУ РІЗНИМИ МАТЕРІАЛАМИ PDF
Р. М. Буцик
ОЦІНКА ПЕРСПЕКТИВНОСТІ ІНТРОДУКЦІЇ СХІДНОАЗІЙСЬКИХ ПРЕДСТАВНИКІВ РОДУ RHODODENDRON L. В УМОВАХ НАЦІОНАЛЬНОГО ДЕНДРОЛОГІЧНОГО ПАРКУ «СОФІЇВКА» НАН УКРАЇНИ ПРИ ВИКОРИСТАННІ ЇХ В МОНОКУЛЬТУРІ PDF
Л. В. Вегера
ЗИМОСТОЙКОСТЬ ВЕЧНОЗЕЛЕНЫЫХ ДРЕВЕСНЫХ РАСТЕНИЙ СЕВЕРНОМ ПРИЧЕРНОМОРЬЕ PDF
Н. В. Деревянко
ЗИМОСТІЙКІСТЬ ВИДІВ РОДУ RHUS L. В УМОВАХ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ PDF
Т. Д. Ковальчук
ІНДУКЦІЯ ОРГАНОГЕНЕЗУ У ЕКСПЛАНТІВ AMELANCHIER OVALIS MEDIC. IN VITRO PDF
Л. А. Колдар, М. В. Небиков, О. Д. Андрієнко
Зимостійкість та морозостійкість представників роду Pyracantha М. Roem. в умовах правобережного лісостепу України PDF
Т. В. Копилова
ТАКСОНОМІЧНА ТА ЕКОЛОГІЧНА СТРУКТУРА СПОНТАННОЇ ФЛОРИ НАЦІОНАЛЬНОГО ДЕНДРОЛОГІЧНОГО ПАРКУ «СОФІЇВКА» НАН УКРАЇНИ PDF
А. А. Куземко, А. І. Ковтонюк
ЕЛЕМЕНТИ ЯКОСТІ НАСІННЯ ВІКОВОГО ДЕРЕВА-СОЛІТЕРА PYRUS COMMUNIS SUBSP. PYRASTER (L.) EHRH. PDF
Н. М. Кучер
Вдосконалення технології стерилізації для мікроклонального розмноження гібридної кукурудзи (ZEA MAYS L.) PDF
М. О. Макарчук
ПОЧАТКОВІ ЕТАПИ ВВЕДЕННЯ PONTEDERIA CORDATA VAR. LANCEOLATA (NUTT.) GRISEB. В КУЛЬТУРУ IN VITRO PDF
М. В. Небиков, І. В. Чіков
ВЕГЕТАТИВНЕ РОЗМНОЖЕННЯ ПРЕДСТАВНИКІВ РОДУ COTINUS MILL. В УМОВАХ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ PDF
В. М. Оксантюк
ПОСТТРАВМАТИЧНІ РЕГЕНЕРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ У КЛОНОВИХ ПІДЩЕП ЯБЛУНІ PDF
О. А. Опалко
СТІЙКІСТЬ КОЛЕКЦІЇ СОРТІВ І ГІБРИДІВ F1 ПШЕНИЦІ М’ЯКОЇ ОЗИМОЇ ПРОТИ БОРОШНИСТОЇ РОСИ В УМОВАХ ПІВНІЧНО-СХІДНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ PDF
О. М. Осьмачко, В. А. Власенко
ОСОБЛИВОСТІ РОСТУ ПАГОНІВ ІНТРОДУКОВАНИХ ВИДІВ ТРАВ ’ЯНИСТИХ ЛІАН В ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ PDF
Л. Л. Павленко
ПАТОЛОГІЯ НАСІННЯ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ У ПОЛІСЬКІЙ ТА ЛІСОСТЕПОВІЙ ЗОНАХ УКРАЇНИ PDF
К. О. Слабко, Т. О. Рожкова, В. А. Влас
АЗОТФІКСУВАЛЬНА АКТИВНІСТЬ ТА ФОТОСИНТЕТИЧНИЙ АПАРАТ СОЇ ЗА ДІЇ ГЕРБІЦИДІВ ІМАЗЕТАПІРУ, ІМАЗАМОКСУ ТА СУМІШЕЙ ТИФЕНСУЛЬФУРОН-МЕТИЛУ З ІМАЗАМОКСОМ PDF
С. І. Сорокіна, О. П. Родзевич
ХАРАКТЕР ГАЛУЖЕННЯ ПАГОНІВ ТА ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ КРОНИ LIRIODENDRON TULIPIFERA L. PDF
Н. В. Сулига
НАСІННЄВЕ РОЗМНОЖЕННЯ PULSATILLA PRATENSIS (L.) MILL. EX SITU У ПРАВОБЕРЕЖНОМУ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ PDF
М. М. Чеканов
СЕЗОННИЙ РИТМ РОЗВИТКУ СОРТІВ CHRYSANTHEMUM × HORTORUM У ПРАВОБЕРЕЖНОМУ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ PDF
Н. О. Бурмістрова
ОСОБЛИВОСТІ НАСІННЄВОГО РОЗМНОЖЕННЯ SILENE HYPANICA KLOKOV IN SITU ТА EX SITU PDF
Л. Л. Джус
ВПЛИВ ІНТЕНСИВНОСТІ ОСВІТЛЕННЯ НА РОЗВИТОК СІЯНЦІВ ВИДІВ РОДУ CELTIS L. У ПРАВОБЕРЕЖНОМУ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ PDF
Ю. О. Рум’янков