ОСОБЛИВОСТІ РОСТУ ПАГОНІВ ІНТРОДУКОВАНИХ ВИДІВ ТРАВ ’ЯНИСТИХ ЛІАН В ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ

Authors

  • Л. Л. Павленко

DOI:

https://doi.org/10.37555/.11.2015.190895

Abstract

Досліджено характер пагоноутворення та особливості росту трав’янистих ліан. Встановлено, що зону росту пагонів визначає кількість міжвузль або їх довжина. Серед рослин видів трав’янистих ліан виділено групи за тривалістю періоду росту та інтенсивністю росту пагонів. Охарактеризовано динаміку росту пагонів по декадах. Дано рекомендації щодо правильного підбору опор залежно від типу росту пагонів. Встановлено зв’язок між динамікою росту пагонів
галуження та площею, яку здатна задекорувати одна рослина.

References

Багацька О. М. Особливості росту інтродукованих видів дерев’янистих ліан в умовах м. Києва / О. М . Багацька// Бюлетень державного Нікітського ботанічного саду. — 2011. — № 102. — С . 8–12.

Головач А. Г. Лианы, их биология и использование / А. Г . Головач — Л .: Наука, 1973. — 260 с.

Дойко Н. М. Біологічні основи інтродукції витких деревних рослин у Правобережному лісостепу України: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук.: спец. 03.00.05 «Ботаніка» / Н. М . Д ойко. — К , 2005. — 20 с.

Зайцев Г. Н. Обработка результатов фенологических наблюдений в ботанических садах / Г. Н . Зайцев // Бюл. Гл. ботан. сада АН СССР . — 1974. — В ып. 94. — С . 3–10.

Костирко Д. Р. Итоги интродукции лиан в Донбасс / Д. Р . К остирко. Донецк, Изд-во: Норд-Пресс,

— 350 с.

Молчанов А. А. Методика изучения прироста древесных растений / А. А . М олчанов, В. В . С мирнов. — М.: Наука, 1967. — 95 с.

Музика Г. І. Виткі жимолості: (Монографія) / Г. І . М узика. — У мань: Уманський дендропарк «Софіївка», 2002. — 144 с.

Невесенко З. І. Підсумки інтродукції дерев’янистих та багаторічних трав’янистих рослин-ліан в умовах Дніпропетровського бот. саду: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук.: спец. 03.00.05 «Ботаніка» / З. І . Невесенко. — Д непропетровск, 1987. — 21 с.

Тахтаджян А. Л. Система магнолиофитов / А. Л . Тахтаджян. — Л .: Наука, 1987. — 439 с.

Downloads

Issue

Section

Статті