ВПЛИВ ІНТЕНСИВНОСТІ ОСВІТЛЕННЯ НА РОЗВИТОК СІЯНЦІВ ВИДІВ РОДУ CELTIS L. У ПРАВОБЕРЕЖНОМУ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ

Authors

  • Ю. О. Рум’янков

DOI:

https://doi.org/10.37555/.11.2015.190910

Abstract

Проаналізовано залежність річних приростів у висоту сіянців видів роду Celtis від інтенсивності освітлення. Найбільший приріст у висоту молодих рослин видів роду Celtis виявлено на повністю освітленій ділянці. Встановлено, що види роду Celtis належать до світлолюбних рослин.

References

Булыгин Н. Е. Дендрология / Булыгин Н. Е . — М .: Агропромиздат, 1985. — 279 с.

Двораковский М. С. Экология растений / Двораковский М. С . — М .: Высшая школа, 1983. — 190 с.

Дрё Ф. Экология / Дрё Ф. Пер. с фран. — М .: Атомиздат, 1976. — 168 с.

Краткий агроклиматический справочник Украины / Под ред. А. Б. К отиковской. — Л .: УкрНИГМИ, 1979. — 256 с.

Мороз П. І. Екологічні основи природокористування / П. І . М ороз, І. С . К осенко // За ред. акад. П. І . Мороза: Навчальний посібник. — У мань: УДАА , 2001. — 456 с.

Нечитайло В. А. Ботаніка. Вищі рослини /В.А. Нечитайло, Кучерава Л . Ф. — К иїв: Фітосоціоцентр. — 2001. — 432 с.

Downloads

Issue

Section

Статті