ОЦІНКА ПЕРСПЕКТИВНОСТІ ІНТРОДУКЦІЇ СХІДНОАЗІЙСЬКИХ ПРЕДСТАВНИКІВ РОДУ RHODODENDRON L. В УМОВАХ НАЦІОНАЛЬНОГО ДЕНДРОЛОГІЧНОГО ПАРКУ «СОФІЇВКА» НАН УКРАЇНИ ПРИ ВИКОРИСТАННІ ЇХ В МОНОКУЛЬТУРІ

Authors

  • Л. В. Вегера Національний дендропарк «Софіївка» НАН України

DOI:

https://doi.org/10.37555/.11.2015.190871

Abstract

Наведено результати досліджень перспективності інтродукції східноазійських видів, форм і культиварів роду Rhododendron L. в умовах Національного дендрологічного парку «Софіївка» НАН України при використанні їх в монокультурі.

References

Вегера Л. В. Практичні рекомендації щодо підвищення зимостійкості інтродуцентів роду Rhododendron L.

в Правобережному Лісостепу України. / Л. В . В егера. — У мань: ВПЦ «Візаві» (Видавець «Сочінський»), 2014. — 36 с.

Кондратович Р. Я. Рододендроны в Латвийской ССР / Р. Я . К ондратович. — Р ига: Зинатне, 1981. — 332 с.

Каталог рослин дендрологічного парку «Софіївка»/ [під ред. І. С . К осенка]. — У мань: УД П «Софіївка» НАН України, 2000. — 160 с.

Лапин П. И. Оценка перспективности интродукции древесных растений по данным визуальных наблюдений / П. И . Л апин, С. В . С иднева// Опыт интродукции древесных растений. — М .: Наука, 1974. — С . 7–17.

Мороз П. І. Природа Черкащини / [П. І . М ороз, В. Л . Л ук’янець, І. С . К осенко, О. К . М ороз]. — М иколаїв: СІМАО, 1996. — 396 с.

Downloads

Issue

Section

Статті