ВЕГЕТАТИВНЕ РОЗМНОЖЕННЯ ПРЕДСТАВНИКІВ РОДУ COTINUS MILL. В УМОВАХ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ

Authors

  • В. М. Оксантюк

DOI:

https://doi.org/10.37555/.11.2015.190888

Abstract

Наведено результати досліджень вегетативного розмноження рослин С. coggygria та С. coggygria ‘Royal Purple’ стебловими живцями та відсадками з використанням стимуляторів росту: «Ukorzeniacz (АВ) aqua» та «Гетероауксину». З’ясовано, що найбільш ефективним є розмноження зеленими живцями з використанням стимулятора «Ukorzeniacz (АВ) aqua». Використання способу розмноження рослин відсадками дає можливість за вегетаційний період
з одного куща одержати 8–10 укорінених рослин.

References

Билык Е. В. Размножение древесных растений стеблевыми черенками и прививкой / Билык Е . В . — К .: Наук. думка, 1993. — 93 с.

Вехов Н. К. Вегетативное размножение древесных растений летними черенками / Н. К . В ехов, М. П. Ильин. ― Л.: изд. ВИР, 1934. — 282 c.

Гордієнко М. І. Вейгели і кольвіція, використання в культурі / М. І . Г ордієнко, Н. М . Г ордієнко, В. О. Р ибак. ― К: 1996. ― 168 с.

Гревцова Т. Г. Кизильники в Україні / Т. Г . Гревцова, Н. А . Казанстка ― К.: Нива, 1997. — с. 192

Иванова З. Я. Биологические основы и приемы вегетативного размножения древесных растений стеблевыми черенками / Иванова З. Я . — К .: Наук, думка, 1982. — 288 с.

Ермаков Б. С. Размножение древесных и кустарниковых растений зеленым черенкованием / Ермаков Б. С . ― Кишинев: Штиинца, 1981. — 224 с.

Рева М. Л. Вегетативне розмноження деревних та кущових рослин в природних умовах / Рева М . Л . ― К.: Наук, думка, 1965. — 220 с.

Тарасенко М. Т. Размножение растений зелёными черенками / Тарасенко М . Т . — М .:«Колос»,

—352 с.

Троценко І. В. Скумпія / Троценко І . В . ― Видавництво Академії Наук Української РСР Київ, 1958.― 89 с.

Турецкая Р. Х. Вегетативное размножение растений с применением стимуляторов роста / Р. Х . Т урецкая,

Ф. Я . Поликарпова. ― М.: Наука, 1968. — 94 с.

Downloads

Issue

Section

Статті