СТАН І ПРОДУКТИВНІСТЬ ПРИРОДНИХ ТА ШТУЧНИХ ДЕРЕВОСТАНІВ Pinus sylves tris L. ПРИДНІПРОВСЬКОГО ПІВНІЧНОГО СТЕПУ УКРАЇНИ

Authors

  • В. М. Ловинська Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет
  • В. В . Поліщук

DOI:

https://doi.org/10.37555/2707-3114.10.2014.198019

Abstract

Досліджено сучасний стан та продуктивність соснових деревостанів в умовах Придніпровського Північного Степу України. Показані основні відмінності природних та штучних лісонасаджень сосни звичайної за основними такса-
ційними показниками. Визначено, що більш продуктивними є деревостани Pinus sylvestris L. штучного походження.

References

Гульчак В. П. Основні положення організації і розви-

тку лісового господарства Дніпропетровської облас-

ті / В. П. Гульчак, М. Ф. Кравчук, А. Я . Дудинець

та інш. — Ірпінь, 2011. — 129 с.

Горейко В. А. Искусственные лесные насажде-

ния в степи / В. А . Горейко // Питання степово-

го лісознавства та лісової рекультивації земель. —

Вип. 39. — 2010. — С.7–19.

Генсiрук С. А. Лiси України / С. А . Генсірук. — К.:

Наук. думка, 1992. — 408 с.

Державна цільова програма «Ліси України»

на 2010–2015 роки, затверджена Постано-

вою Кабінету Міністрів України № 977 від

09.2009 р. [Електронний ресурс]. — Доступний

з http://dklg.kmu.gov.ua/forest/control/uk/publish/

article? art_id=102734&cat_id=66071.

Дербинюк Ю. М. Лісове насінництво / Ю. М . Дер-

бинюк, М. І. Калінін, М. М. Гузь, І. В. Шаблій. —

Львів: Світ, 1998. — 432 с.

Downloads

Issue

Section

Статті