No 10 (2014)

Table of Contents

ІСТОРІЯ ІНТРОДУКЦІЇ ВИДІВ РОДУ HYDRANGEA L. В УКРАЇНІ PDF
А. В. Гончарова
АНАЛІЗ ЕКОБІОМОРФ АВТОХТОННИХ ВИДІВ РОДУ SALIX L. В УКРАЇНІ PDF
Л. П. Іщук
Культивування представників роду Pyra саntha M. Roem. в Україні та світі PDF
Т. В. Копилова
Історія культури троянд: від садів з трояндами до розаріїв PDF
О. К. Мороз, І. Л . Дениско
ІСТОРІЯ ВИВЧЕННЯ ВИДІВ РОДУ COTINUS MILL. PDF
В. М. Оксантюк
ІСТОРІЯ ІНТРОДУКЦІЇ BUDDLEJA L. В ЄВРОПІ ТА УКРАЇНІ PDF
В. O. Смачелюк
ДЕКОРАТИВНІСТЬ РОДОДЕНДРОНІВ, ПРЕДСТАВЛЕНИХ В КОЛЕКЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО ДЕНДРОПАРКУ «СОФІЇВКА» НАН УКРАЇНИ. ОСНОВНІ ЧИННИКИ ЗНИЖЕННЯ ДЕКОРАТИВНОСТІ В УМОВАХ ІНТРОДУКЦІЇ PDF
Л. В. Вегера
БІОМОРФОЛОГІЧНА ТА ЕКОЛОГІЧНА СТРУКТУРА ЕКЗОТИЧНОЇ ДЕНДРОСОЗОФЛОРИ ЗАПОВІДНИХ ПАРКІВ СТЕПУ УКРАЇНИ PDF
А. С. Власенко
РЕПРОДУКТИВНА ЗДАТНІСТЬ DIANTHUS HYPANICUS ANDRZ. В УМОВАХ IN SITU ТА EX SITU PDF
Л. Л. Гончарук
РОЗВИТОК CERCIS SILIQUASTRUM ‘ALBA’ ЗА УМОВ IN VITRO PDF
Л. А. Колдар
РЕГЕНЕРАЦІЙНА ЗДАТНІСТЬ ПРЕДСТАВНИКІВ РОДУ CLEMATIS L. В УМОВАХ IN VITRO PDF
Л. А. Колдар, М. В. Небиков, Н. О. Гончар
АЛЛОЗИМНАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ ДУБА ЧЕРЕШЧАТОГО (QUERCUS ROBUR L.) НА ПРИМЕРЕ ДВУХ ПОПУЛЯЦИЙ В ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ PDF
И. И. Коршиков, А. А. Слепых
ФІТОРІЗНОМАНІТТЯ ЛІСОВИХ ФІТОЦЕНОЗІВ НАЦІОНАЛЬНОГО ДЕНДРОЛОГІЧНОГО ПАРКУ «СОФІЇВКА» НАН УКРАЇНИ PDF
Н. І. Куземко, А. А . Куземко
СТАН І ПРОДУКТИВНІСТЬ ПРИРОДНИХ ТА ШТУЧНИХ ДЕРЕВОСТАНІВ Pinus sylves tris L. ПРИДНІПРОВСЬКОГО ПІВНІЧНОГО СТЕПУ УКРАЇНИ PDF
В. М. Ловинська, В. В . Поліщук
ЕКОЛОГІЧНІ СПЕКТРИ ДЕНДРОЕКЗОФЛОРИ ПАРКІВ-ПАМ’ЯТОК САДОВО-ПАРКОВОГО МИСТЕЦТВА ГІРСЬКОЇ ЧАСТИНИ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ PDF
Н. В. Михайлович
Розмноження Schisandra chinensis (Turcz .) Baill. in vitro PDF
М. В. Небиков, О. А. Балабак
ІНДУКУВАННЯ МОРФОГЕНЕЗУ IN VITRO У ЗИГОТИЧНИХ ЕКСПЛАНТІВ ПРЕДСТАВНИКІВ РОДУ CASTANEA MILL. PDF
А. І. Опалко, В. Д. Адаменко
ЕКОЛОГО-БІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ PHOTINIA VILLOSA (THUNB.) DC. PDF
О. А. Опалко
РЕГЕНЕРАЦІЙНА ЗДАТНІСТЬ СТЕБЛОВИХ ЖИВЦІВ СОРТІВ ЖИМОЛОСТІ ЇСТІВНОЇ (LONICERA CAERULEA VAR. EDULIS TURCZ. EX HERDER) PDF
В. В. Поліщук, Л. Г. Варлащенко
ОСОБЛИВОСТІ СЕЗОННОГО РОЗВИТКУ ВЕГЕТАТИВНИХ ПАГОНІВ PINUS MUGO TURRA. В УМОВАХ ІНТРОДУКЦІЇ У ПРАВОБЕРЕЖНОМУ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ PDF
Г. М. Пономаренко
ФОРМУВАННЯ ГЕНЕРАТ ИВНОЇ СФЕРИ CLADRASTIS KENTUKEA (DUM. — COURS.) RUDD В УМОВАХ ІНТРОДУКЦІЇ PDF
О. Л. Порохнява
СТРУКТУРНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПАГОНОВИХ СИСТЕМ СКЕЛЕТНИХ ГІЛОК ВИДІВ РОДУ CELTIS L. PDF
Ю. О. Рум’янков
ПРОДУКТИВНІСТЬ ДЕРЕВОСТАНІВ ROBINIA PSEUDOACACIA L. ЗАЛЕЖНО ВІД ЛІСОРОСЛИННИХ УМОВ ПРИДНІПРОВСЬКОГО СТЕПУ УКРАЇНИ PDF
С. А. Ситник, В. В. Поліщук
ПЕРСПЕКТИВИ ІНТРОДУКЦІЇ LIRIODENDRON TULIPIFERA L. У ПРАВОБЕРЕЖНОМУ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ PDF
Н. В. Сулига
ВІРУСИ ТА ВІРУСНІ ХВОРОБИ РОСЛИН РОДУ CORYLUS L. В ЕКОЛОГІЧНИХ УМОВАХ НДП «СОФІЇВКА» НАНУ PDF
Г. А. Тарасенко
КОЛЕКЦІЯ ТРАВ’ЯНИСТИХ РОСЛИН НАЦІОНАЛЬНОГО ДЕНДРОЛОГІЧНОГО ПАРКУ «СОФІЇВКА» НАН УКРАЇНИ PDF
Т. А. Швець
ВЧЕНИЙ ЕНЦИКЛОПЕДИСТ ГЕННАДІЙ ЄФРЕМОВИЧ ЗАІКОВ PDF
А. І. Опалко