ПРОДУКТИВНІСТЬ ДЕРЕВОСТАНІВ ROBINIA PSEUDOACACIA L. ЗАЛЕЖНО ВІД ЛІСОРОСЛИННИХ УМОВ ПРИДНІПРОВСЬКОГО СТЕПУ УКРАЇНИ

Authors

  • С. А. Ситник Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет
  • В. В. Поліщук Уманський національний університет садівництва

DOI:

https://doi.org/10.37555/2707-3114.10.2014.198036

Abstract

Проаналізована вікова структура деревостанів Robinia pseudoacacia L. лісів Придніпровського Степу України, підпорядкованих Державному агентству лісових ресурсів України. Показано значний дисбаланс між площами, за-
йнятими віковими групами зі значним домінуванням перестиглої робінії. Досліджено продуктивність та її залежність від типу лісорослинних умов: з’ясовано залежність між запасом деревини та типом трофотопу і гігротопу.

References

Лакида П. І. Лісова політика України в перехід-

ний період: проблеми та стратегії / П. І . Лакида,

П. В . Кравець // Аграрна наука та освіта. — К.,

— Т. 1, № 2. — С. 95–99.

Стратегічний план розвитку лісового сектору Укра-

їни / Українсько-шведський проект // Заключний

звіт. — 2000. — 126 с.

Фурдичко О. І. Ліс у Степу: основи сталого розви-

тку / О. І . Фурдичко, Г. Б. Гладун, В. В . Лавров. —

К.: Основа, 2006. — 496.

Бельгард А. Л. Введение в типологию искусствен-

ных лесов степной зоны / А. Л . Бельгард // Ис-

кусственные леса степной зоны. — Харьков: ХГУ,

— С. 33–35.

Лохматов Н. А. О развитии белоакациевых насаж-

дений, заложенных в степной зоне Украинской СС Р

в 1950–1980 гг / А. Н. Лохматов // Лесовод-

ство и агролесомелиорация. — К.: Урожай, 1985. —

Вып. 71. — С.71–75.

Лохматов Н. А. Разнообразие белоакациевых на-

саждений, и некоторые общие закономерности их

развития в степной зоне УСС Р в 1950–1980 гг. /

Н. А . Лохматов // Лесоводство и агролесомелиора-

ция. — К.: Урожай, 1985. — Вып. 78. — С.47–51.

Лохматов Н. А. Развитие и возобновление степных

лесных насаждений / Н. А . Лохматов // Балаклея:

СіМ, 1999. — 498 с.

Лохматов Н. А. Лесные мелиорации в Украине:

история, состояния, перспективы / Н. А . Лохматов, Г. Б. Гладун. — Харьков: Новое слово, 2004. —

с.

Downloads

Issue

Section

Статті