Розмноження Schisandra chinensis (Turcz .) Baill. in vitro

Authors

  • М. В. Небиков Національний дендрологічний парк «Софіївка» НАН України
  • О. А. Балабак

DOI:

https://doi.org/10.37555/2707-3114.10.2014.198026

Abstract

Розроблено технологію розмноження Schisandra chinensis (Turcz.) Baill. в умовах культури in vitro. Проаналізовано морфогенну активність тканин і органів в залежності від гормонального складу живильних середовищ. Підібрано
оптимальні умови при адаптації рослин.

References

Аксенов Е. С. Декоративные растения / Е. С . Ак-

сенов, Н. А. Аксенова — М.: ABF, 2000. — Т. 1. —

с.

Андрієнко М. В. Малопоширені ягідні і плодові рос-

лини / М. В . Андрієнко, І. С . Роман. — К.: Урожай,

— 167 с.

Бублик М. О. Методологічні проблеми сучасного

наукового садівництва / М. О. Бублик // Садівни-

цтво: міжв. темат. наук. зб. — К.: СЕРЖ, 2005. —

Вип. 57. — С. 21–30.

Дихтяренко А. В. Размножение зелеными черенка-

ми и выращивание саженцев лимонника китайского

в Правобережной Лесостепи Украины / А. В . Дих-

тяренко // Вісник Полтавської держаної аграрної

академії. — 2008. — № 2. — С. 78–82.

Калинин Ф. Л. Методы культуры тканей в фи-

зиологии и биохимии растений / Ф. Л . Калинин,

В. В. Сарнацкая, В. Е. Полищук. — К.: Наук. думка,

— 487 с.

Косенко І.С. Регенерація рослин у процесі мікрокло-

нального розмноження / І. С . Косенко, А. І . Опалко,

М. В . Небиков // Автохтонні та інтродуковані рос-

лини. — 2008. — Вип. 3–4. — С. 57–67.

Кунах В. А. Біотехнологія лікарських рослин. Гене-

тичні та фізіолого-біохімічні основи / В. А . Кунах. —

К.: Логос, 2005. — 730 с.

Небиков М. В. Розмноження Laburnum anagyroides Med. у культурі in vitro / М. В. Небиков

// Автохтонні та інтродуковані рослини. — 2008. —

Вип. 3–4. — С. 67–71.

Murashige T. A revised medium for rapid growth and

bioassay with tobacco tissue culture / Toshio Murashige,

Folke K. Skoog // Physiol. Plant. — 1962. —

Vol. 15. — Р. 473–497.

Downloads

Issue

Section

Статті