ЕКОЛОГІЧНІ СПЕКТРИ ДЕНДРОЕКЗОФЛОРИ ПАРКІВ-ПАМ’ЯТОК САДОВО-ПАРКОВОГО МИСТЕЦТВА ГІРСЬКОЇ ЧАСТИНИ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Authors

  • Н. В. Михайлович Національний університет біоресурсів і природокористування України

DOI:

https://doi.org/10.37555/2707-3114.10.2014.198021

Abstract

У статті проведено екологічний аналіз структури флори дендроекзотів парків-пам’яток садово-паркового мистецтва (ППСПМ) гірської частини Львівської області. Встановлено, що екологічні спектри зростання інтродуцентів на їх
території різноманітні. Визначено спектри видового складу дендроекзотів за відношенням до багатства ґрунтових умов та вологи, їх стійкість до низьких температур повітря та інтенсивності освітлення.

References

База даних вікових дерев [Електронний ресурс]. —

Львів, 2003 р. — 2 с. — Режим доступу з: http://www.

lnu.edu.ua/rasd/trees/Base_KNIP_zvit.XLS.

Івченко А. І. Великовікові дерева інтродукованих

та рідкісних таксонів Підгірцівського парку / [Ів-

ченко А.І., Пацура І. М ., Мельник А. С ., Пана-

сюк О. С .] // Науковий вісник НЛТ У України. —

— Вип. 18.5. — С. 19–24.

Дудин Р. Б. Старовинні парки Львівщини — осередки

культурної дендрофлори / Р. Б. Дудин // Науковий вісник НУБІП України. — 2010. — Вип. 152. Ч.1. —

С. 53–57.

Заповідна дендросозофлора Лісостепу України /

[під ред. С. Ю. Поповича]. — К.: НУБіП України,

— 262 с.

Калініченко О.А. Декоративна дендрологія: навчаль-

ний посібник / Калініченко О. А . — К.: Вища школа,

— 199 с.

Клименко Ю. О. Старовинні парки України загально-

державного значення. Довідник / Клименко Ю. О.,

Кузнецов С. І., Черняк В. М. — Тернопіль: Мандрі-

вець, 1996. — 106 с.

Кучерявий В. П. Екологія / В. П. Кучерявий. —

Львів: Світ, 2000. — 500 с.

Лыпа А. Л. Заповедники и памятники природы Укра-

ины / А. Л . Лыпа, А. П. Федоренко. — К.: Урожай,

— 187 с.

Липа О. Л. Сади і парки України. Парки-пам’ятки та

їх охорона / О. Л . Липа. — К.:[б. в.], 1961. — 51 с.

Лыпа А. Л. Интродукция и акклиматизация древес-

ных растений на Украине / А. Л . Лыпа. — К.: Вища

школа, 1976. — 112 с.

Парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва Між-

енецький парк [Електронний ресурс]. — Львів:

ЛОУЛМГ, 2010. — 1 с. — Режим доступу: з http://www.lvivlis.com.ua/uk/nature_reserve_fund_

state/20.html.

Попович С. Ю. Заповідне паркознавство: навчаль-

ний посібник / Попович С. Ю., Корінько О. М .,

Клименко Ю. О. — Тернопіль: Навчальна книга —

Богдан, 2011. — 320 с.

Самбір Львівської області [Електронний ресурс]. —

Богодухів: Богодухівська міська рада, 2013. — 4 с. —

Режим доступу: з http://bogodukhiv-rada.gov.ua/

sambir-lvivskoї-oblasti/.

Стрий [Електронний ресурс]. — Вікіпедія, 2013. —

с. — Режим доступу: з http://uk.wikipedia.org/

wiki/uk:%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B

%D0%B9?uselang=en#.D0.9A.D0.BB.D1.96.

D0.BC.D0.B0.D1.82.

Щербина А. А. Результаты акклиматизации деко-

ративных деревьев и кустарников в г. Л ьвове и его

окрестностях / Науч. зап. Львов. гос. ун-та: Сер.

биол. — 1954. — Т. 26: вып. 7. — С. 105–112.

Downloads

Issue

Section

Статті