ВЧЕНИЙ ЕНЦИКЛОПЕДИСТ ГЕННАДІЙ ЄФРЕМОВИЧ ЗАІКОВ

Authors

  • А. І. Опалко Національний дендрологічний парк «Софіївка» НАН України

DOI:

https://doi.org/10.37555/2707-3114.10.2014.198040

Abstract

Висвітлено основні віхи життєвого шляху і досягнення в науково-педагогічній роботі завідувача відділу біологічної та хімічної фізики полімерів Інституту біохімічної фізики ім. М. М . Емануеля РАН, доктора хімічних наук,
професора кафедри хімії і фізики полімерів і процесів їх переробки Московського державного університету тонких хімічних технологій імені М. В . Ломоносова, відомого вченого енциклопедиста, автора, співавтора і редактора понад чотирьох тисяч наукових праць, у тому числі більше 400 книг (монографій і збірників), понад 300 з яких видано англійською мовою в США, Англії, Німеччини, Голландії, Польщі, Болгарії та Китаї, Геннадія Єфремовича Заікова, який підтримує постійні наукові зв’язки з 20 науковими центрами за кордоном, з 8 науково-дослідними інститутами
в СНД і з 20 — у Росії, входить до складу редакційних колегій 30 наукових журналів, зокрема п’яти російських і 25 зарубіжних, наукові інтереси котрого настільки різносторонні, що забезпечують йому активне довголіття, оберігають від перевтоми, а тонкий гумор і незлоблива іронія та вміння посміятися над самим собою убезпечують його від стресів
і роблять бажаним учасником будь-яких наукових заходів не лише на Батьківщині, а й у кожній з багатьох країн світу, в яких йому поталанило побувати.

References

Заиков Г. Е. Мой жизненный и научный путь

(“Curriculum Vitae”) в течение 80 лет // Строитель-

ство уникальных зданий и сооружений. — 2014. —

№ 3 (18). — С. 5–8.

Монаков Ю. Б. Профессор Геннадий Ефремович За-

иков: более полувека — в науке // Башкирский хими-

ческий журнал. — 2009. — Т. 16, № 4. — С. 7–12.

Микитаев А. К. Профессор Геннадий Ефремович

Заиков: более полувека в науке / А. К. Микита-

ев // Заиков Г. Е. Немного о себе и много о других

(в том числе со слов третьих): Как бы мемуары [Ред.:

А. К. Микитаев]. — Нальчик: Принт Центр, 2009. —

Гл. 1.8. — С. 75–83.

Бусько И. В. Личность учёного: нарастание противо-

речий // Культура, наука, образование в современ-

ном мире: материалы V Международной научной

конференции (Гродненский государственный аграр-

ный университет) / [Редкол.: Л. Л . Мельникова

и др.]. — Гродно: ГГА У, 2011. — С. 36–41.

Психология науки: учебное пособие / А. Г . Аллах-

вердян, Г. Ю. Мошкова, А. В. Юревич, М. Г. Яро-

шевский. — М.: МПСИ Флинта, 1998. — 312 с.

Павлов И. П. Наука требует от человека всей его

жизни // Техника — молодежи. — 1936. — № 02–

— С. 79.

Заиков Г. Е. Немного о себе и много о других (в том

числе со слов третьих): Как бы мемуары [Ред.:

А. К. Микитаев]. — Нальчик: Принт Центр, 2009. —

с.

Афанасьев В. А., Заиков Г. Е. Физические методы

в химии. — М.: Наука, 1984. — 175 с.

Заиков Г. Е., Маслов С. А., Рубайло В. Л. Кис-

лотные дожди и окружающая среда. — М.: Химия,

— 144 с.

Заиков Г. Е. Деструкция и стабилизация полиме-

ров. — М.: Изд-во МИТХТ им. М. В . Ломоносова,

— 248 с.

Zaikov G. E. Degradation and Stabilization of Polymers.

— N.Y.: Nova Sci. Publ., 1999. — 296 p.

Lomakin S. M., Zaikov G. E . Ecological Aspects of

Polymer Flame Retardancy. — Zeist (Netherlands):

VS P, 1999. — 158 p.

Lomakin S. M., Zaikov G. E . Modern Polymer Flame

Retardancy. — Zeist (Netherlands): VS P, 2003. —

p.

Zaikov G. E., Jiménez A. Homolytic and Heterolytic

Reactions: Problems and Solutions. — N.Y.: Nova Sci.

Publ., 2004. —340 р.

Monakov Yu. B., Zaikov G. E . Molecular and High Molecular Chemistry: Theory and Practic. — N.Y.:

Nova Sci. Publ., 2004. — 346 р.

Kozlov G. V., Doblin I.V., Zaikov G. E . The Fractal

Physical Chemistry of Polymer Solutions and Melts. —

Toronto; New Jersey: Apple Academic Press Press,

— 334 p.

Ostwald W. Grosse Männer. — Leipzig: Akademische

Verlagsgesellschaft m. b.h., 1909. — 424 s.

Оствальд В. Великие люди / Пер. с нем. Г. Ква-

ша. — СПб: Вятское книгоиздательское товарищество

«Народная библиотека», 1910. — 398 с.

Вернадский В. И. Мысли о современном значении

истории знаний. — Л.: Изд-во АН ССС Р, 1927. —

с.

Эфроимсон В. П. Генетика гениальности: Биосоци-

альные механизмы и факторы наивысшей интеллек-

туальной активности. — М.: Тайдекс Ко, 2002. —

с.

Downloads

Issue

Section

Статті