ВІРУСИ ТА ВІРУСНІ ХВОРОБИ РОСЛИН РОДУ CORYLUS L. В ЕКОЛОГІЧНИХ УМОВАХ НДП «СОФІЇВКА» НАНУ

Authors

  • Г. А. Тарасенко Національний дендрологічний парк «Софіївка» НАН України

DOI:

https://doi.org/10.37555/2707-3114.10.2014.198038

Abstract

Розглянуто методи діагностики вірусів представників роду Corylus. Виявлено донорські безвірусні рослини та подано результати досліджень розподілу вірусної інфекції серед видів і форм різного походження.

References

Бойко А. Л. Экология вирусов растений / А. Л. Бойко. — К.: Выща школа, 1990. — 164 с.

Болезни сельскохозяйственных культур: в 3 т. / [под ред. Пересыпкин В. Ф.]. — К.: Урожай, 1989. — Т. 2: Болезни овощных и плодових культур. — 1989. — С. 59–87.

Борьба с вирусными болезнями растений / Пер. с нем. Г. И. Лойдиной. Под ред. И с предисл. И. Г. Атабекова и В. А. Шмыгли. — М.: Агропромиздат. — 1986. — С.326–357.

Васюта В. М. Перспективи створення сучасної системи вирощування безвірусного сертифікованого садівного матеріалу плодових і ягідних культур в Україні / В. М. Васюта, В.М Удовиченко // Садівництво: міжвидовий тематичний науковий зб. — К.: Аграрна наука, 2004. — Вип. 55.

Вердеревская Т. Д. Вирусные и микоплазменые заболевания плодовых культур и винограда / Т. Д. Вердеревская, В. Г. Маринеску. — Кишинев: Штиинца, 1985. — С. 236–285.

Вірусні хвороби сільськогосподарських культур / С. М. Московець, А. Д. Бобир, Л. Ю. Глушак, А. М. Онищенко. За ред. А. Д. Бобиря. — К.: Урожай, 1975. — 152 с.

Вірусологія в електроннографіях: Альбом / За ред. академіка НААН та АНВш України, д. б.н., прфесора А. Л. Бойка. — К.: ДІА, 2012. — 56 с.: іл.

Контамінація рослин роду Corylus L. в процесі їх онтогенезу вірусами різних таксономічних груп / [Тарасенко Г. А., Косенко І. С., Небиков М. В., Бойко А. Л.] // Роль ботанічних садів і дендропарків у збереженні та збагаченні біологічного різноманіття урбанізованих територій: Матеріали міжнародної наукової конференції (Київ, 28–31 травня 2013 р.) — Гол. ред. В. Г. Радченко. — К.: НЦЕБМ НАН України, ПАТ «Віпол», 2013. — 304 с.

Лакин Г. Ф. Биометрия / Г. Ф. Лакин: Учеб. пособие [для биологич. спец. вузов]. — [3-е изд. перераб. и доп.]. — М.: Высшая школа. — 1980. — 293 с.

Мэтьюз Р. Вирусы растений / Р. Мэтьюз; под ред.И.Г. Атабекова. — М.: Мир, 1973. — 469 с.

Рыжков В. Л., Проценко А. Е. Атлас вирусных болезней растений / В.Л Рыжков, А. Е. Проценко. — М.: Наука, 1968. — 136 с.

Технологический процес получения безвирусного посадочного материала плодовых и ягодных культур: методологические указания / Под ред. В. И. Кашина. — М.: ВСТИСП, 2001. — 109 с.

Шмыгля В. А. Типы инфекционного процесса вируса табачной мозаики и диагностика зараженности растительного материала / В.А Шмыгля. // Научные доклады высшей школы. Биол. науки. ― 1987. —№ 6. — С.22–28.

Fulton R. W. Apple mosasaic / R. W. Fulton // CMI/AAB. Descrip. of Pl. Virus es. — 1983, № 275. — P.39–48.

Sökmen M. A. Samsun ’da findik (Corylus avellana L.) alan larinin elma mozayik virüsü (ApMV) ile bulaşiklik durumunun belirlenm esi // Bitki Koruma Bölümü. Samsun . — 2005. — № 3 — p. 22–24.

Downloads

Issue

Section

Статті