РЕКОНСТРУКЦІЯ ПАРКОВИХ НАСАДЖЕНЬ ТА ПОПОВНЕННЯ ВИДОВОГО СКЛАДУ РОСЛИН НАЦІОНАЛЬНОГО ДЕНДРОПАРКУ «СОФІЇВКА» НАН УКРАЇНИ

Authors

  • І. С . Косенко Національний дендрологічний прак «Софіївка» НАН України
  • В. М . Грабовий
  • Г. І . Музика
  • Н. П. Томашевська
  • В. С . Банк
  • О. К. Мороз
  • І. Л. Дениско

DOI:

https://doi.org/10.37555/2707-3114.8.2012.198045

Abstract

Проаналізовано шляхи формування сучасного таксономічного складу насаджень НДП «Софіївка» НАНУ.

References

Бонецький С. Деревні та чагарникові породи парку

ІІІ Інтернаціоналу (кол. «Софіївка») м. Умані / Бо-

нецький С . // Тр. с. — г. ботаніки. — Харків: Рад.

селянин, 1927. — І, вип. 4. — С. 189–194.

Дендрологічний парк «Софіївка» / Косенко І . С.,

Храбан Г. Ю., Мітін В. В., Гарбуз В. Ф. — К.: Наук.

думка, 1996. — 155 с.

Каталог рослин дендрологічного парку «Софіїв-

ка» / [авт. О. В. Білик та ін.; ред. І. С . Косенко]. —

Умань: Уманський дендрологічний парк «Софіївка»

НАН України, 2000. — 160 р.

Косенко І. С. Національний дендрологічний парк

«Софіївка» / Косенко І . С . — К.: ВД «Академперіо-

дика», 2007. — 198 с.

Лыпа А. Л. «Софиевка»: Уманский государственный

заповедник (1796–1949) / А. Л. Лыпа— К.: Изд-

во АН УСС Р, 1949. — 110 с.

Groza S. Opisanie Zojiówki / Sylwester Groza //

Ogród polski w XIX wieku. Antologia tekstów. —

Warszawa: Ośrodek ochrony zabytkowego krajobrazu,

— S. 97–99. — (Ogrody 3 (9)).

Themery T. Guide de Sophiowka, surnommé la merveille

de l’Ukraine / Théodor Themery. — Odessa: A. Braun,

— 63 p.

Trembecki S. Sophiowka: Poème polonais, traduit vers

français par le comte de Legarde / Stanisław Trembecki

— Vienne: L’Imprimerie d’Antoine Strauss, 1815. —

p.

Downloads

Issue

Section

Статті