No 8 (2012)

Table of Contents

ФУНКЦИИ ФИТОГЕННОГО ПОЛЯ PDF
А. М. Горелов 11-14
РЕКОНСТРУКЦІЯ ПАРКОВИХ НАСАДЖЕНЬ ТА ПОПОВНЕННЯ ВИДОВОГО СКЛАДУ РОСЛИН НАЦІОНАЛЬНОГО ДЕНДРОПАРКУ «СОФІЇВКА» НАН УКРАЇНИ PDF
І. С . Косенко, В. М . Грабовий, Г. І . Музика, Н. П. Томашевська, В. С . Банк, О. К. Мороз, І. Л. Дениско 15-23
РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ ГЕНЕЗИСУ ЛУЧНОЇ РОСЛИННОСТІ ЛІСОВОЇ ТА ЛІСОСТЕПОВОЇ ЗОН РІВНИННОЇ ЧАСТИНИ УКРАЇНИ PDF
А. А. Куземко 24-34
ФІЛОГЕНЕЗ І ФІТОГЕОГРАФІЯ ЗЕРНЯТКОВИХ ПЛОДОВИХ КУЛЬТУР PDF
А. І. Опалко, Н. М. Кучер, О. А. Опалко, А. Д. Черненко 35-44
ЦЕНТРИ ПОХОДЖЕННЯ І ФІЛОГЕНЕТИЧНІ ЗВ’ЯЗКИ РОДУ AESCULUS L. PDF
К. Є. Шаванова, Д. О. Кисельов, Т. М . Чеченєва 45-52
БІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ ТЕХНОЛОГІЙ ВИРОЩУВАННЯ ЦІННИХ МАЛОПОШИРЕНИХ РОСЛИН У РОЗСАДНИКАХ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ PDF
О. А. Балабак 53-57
ВЫЯВЛЕНИЕ НАИБОЛЕЕ УСТОЙЧИВЫХ ГЕНОТИПОВ ИНТРОДУЦЕНТОВ ПО ЦИТОГЕНЕТИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ PDF
Т. В. Баранова 58-60
ФОРМУВАННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ СУНИЦІ ЗАЛЕЖНО ВІД УКРИВАННЯ НАСАДЖЕНЬ БІЛОЮ АГРОТКАНИНОЮ PDF
Р. М. Буцик 61-64
ТАКСОНОМІЧНИЙ СКЛАД ДЕРЕВНИХ НАСАДЖЕНЬ «ЄЛИСЕЙСЬКИХ ПОЛІВ» (КВАРТАЛ № 26) НАЦІОНАЛЬНОГО ДЕНДРОПАРКУ «СОФІЇВКА» НАН УКРАЇНИ ЗГІДНО ПІДСУМКІВ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ PDF
Л. В. Вегера, В. О. Пономаренко 64-70
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ НЕНАСЛЕДСТВЕННОЙ ИЗМЕНЧИВОСТИ, ИНДУЦИРОВАННОЙ НА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУРАХ С ПОМОЩЬЮ АНТИОКСИДАНТА ПАРА-АМИНОБЕНЗОЙНОЙ КИСЛОТЫ PDF
Н. С. Эйгес, Г. А. Волченко, С. Г. Волченко, Л. И. Вайсфельд, В. С. Козлов, Н. В. Донец 71-78
ВИКОРИСТАННЯ ЛІАН В ОЗЕЛЕНЕННІ МІСТ А БІЛА ЦЕРКВА PDF
Л. П. Іщук 78-85
УРОЖАЙНІСТЬ ТА ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТ Ь ВИРОЩУВАННЯ САЛАТУ ГОЛОВЧАСТОГО В ПРАВОБЕРЕЖНОМУ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ PDF
В. В. Кецкало 85-90
ТИПИ СПОКОЮ НАСІННЯ ВИДІВ РОДУ RHUS L. ІНТРОДУКОВАНИХ У НАЦІОНАЛЬНОМУ ДЕНДРОЛОГІЧНОМУ ПАРКУ «СОФІЇВКА» НАН УКРАЇНИ ТА СПОСОБИ ЙОГО УСУНЕННЯ PDF
Т. Д. Ковальчук 91-96
ТЕХНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ АДАПТАЦІЇ РОСЛИН-РЕГЕНЕРАНТІВ PRUNUS SERRULATA LINDL. ДО УМОВ EX VITRO PDF
Л. А. Колдар 96-100
СТЕРИЛІЗАЦІЯ ЕКСПЛАНТІВ ПРЕДСТАВНИКІВ РОДУ PYRUS L. ПЕРЕД ВВЕДЕННЯМ IN VITRO PDF
Н. М. Кучер 101-105
КРАСИВОЦВЕТУЩИЕ И КРАСИВОЛИСТВЕННЫЕ ДРЕВЕСНЫЕ РАСТЕНИЯ В ДЕНДРАРИИ ХАКАСИИ PDF
Н. И. Лиховид, Г. Н. Гордеева 105-109
ОСОБЛИВОСТІ ВЕГЕТАТИВНОГО РОЗМНОЖЕННЯ ПОРІЧОК ЗДЕРЕВ’ЯНІЛИМИ ЖИВЦЯМИ PDF
Т. В. Мамчур, A. Ф. Балабак 110-115
БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РОДА ХОСТА (HOSTA TRATT .) ПРИ ИНТРОДУКЦИИ В БОТАНИЧЕСКОМ САДУ ИМ. ПРОФ. Б. М. КОЗО-ПОЛЯНСКОГО ВОРОНЕЖСКОГО ГОСУНИВЕРСИТЕТА PDF
Е. В. Моисеева, Л. С . Бутова, Н. Н. Языкова, Л. А. Максимова 115-118
НАСІННЄВЕ РОЗМНОЖЕННЯ PULSATILLA PRATENSIS (L.) MILL. В УМОВАХ IN VITRO PDF
М. В. Небиков, М. М . Чеканов 119-123
СЕЛЕКЦІЙНО-ГЕНЕТИЧНА ЦІННІСТЬ ЗАКРІПЛЮВАЧІВ СТЕРИЛЬНОСТІ І ЧС ЛІНІЙ БУРЯКА ЦУКРОВОГО ЗА ОЗНАКОЮ МАСА 1000 НАСІНИН PDF
М. М . Ненька, М. О. Корнєєва 123-127
ПІДБІР ЕКСПЛАНТІВ ТА УМОВ ВИРОЩУВАННЯ IN VITRO КОМПОНЕНТІВ ГІБРИДІВ БУРЯКУ ЦУКРОВОГО PDF
В. В. Поліщук 128-132
ДЕКОРАТИВНІСТЬ CLADRASTIS KENTUKEA (DUM. COURS.) RUDD. ТА ОСОБЛИВОСТІ ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ В ОЗЕЛЕНЕННІ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ PDF
О. Л. Порохнява 133-137
МОНУМЕНТАЛЬНЫЕ ДЕРЕВЬЯ ВЕРХНЕГО ПАРКА АРБОРЕТУМА НИКИТСКОГО БОТАНИЧЕСКОГО САДА PDF
Л. И. Улейская, В. Н. Герасимчук, А. Л. Харченко 138-143
ОСВІТЛЕНІСТЬ КРОНИ ЯБЛУНІ НА ПІДЩЕПІ ММ 106 ЗАЛЕЖНО ВІД КРАТНОСТІ ОБРІЗУВАННЯ ДЕРЕВ PDF
П. А. Головатий 144-146
ПОШИРЕННЯ ПРЕДСТАВНИКІВ РОДУ RHAMNUS L. У ПРИРОДІ ТА КУЛЬТУРІ В УКРАЇНІ PDF
Ю. В. Журжа 146-150
РІСТ ТА ПРОДУКТИВНІСТЬ ДЕРЕВ ЯБЛУНІ ЗАЛЕЖНО ВІД ТИПУ ІНТЕРКАЛЯРНИХ ВСТАВОК PDF
В. В. Заморський 151-155
ФЛОРИСТИЧНЕ БАГАТСТВО УРБАНОФЛОРИ КИЄВА PDF
І. В. Ковтун 156-159
МІСЦЕ РОДУ CELTIS L. В СИСТЕМІ КВІТКОВИХ РОСЛИН PDF
Ю. О. Рум’янков 160-163
БАРОН Е.О. ФАЛЬЦ-ФЕЙН І ЙОГО ОСОБИСТИЙ ВНЕСОК У СПРАВУ ЗБЕРЕЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ І РОСІЙСЬКОЇ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ PDF
І. С. Косенко 164-168