УРОЖАЙНІСТЬ ТА ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТ Ь ВИРОЩУВАННЯ САЛАТУ ГОЛОВЧАСТОГО В ПРАВОБЕРЕЖНОМУ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ

Authors

  • В. В. Кецкало Уманський національний університет садівництва

DOI:

https://doi.org/10.37555/2707-3114.8.2012.198059

Abstract

Наведено результати досліджень за 2009–2011 рр. придатності сортів салату головчастого зарубіжної селекції до вирощування у відкритому ґрунті в умовах Правобережного Лісостепу України. Встановлено вплив біологічних
особливостей сорту на проходження фенологічних фаз розвитку рослин, їх біометричні показники, рівень врожайності та товарність одержаної продукції. Визначено економічну ефективність вирощування салату головчастого в умовах
Правобережного Лісостепу України.

References

Ручкін О. В. Напрямок розвитку виробництва та

реалізації продукції овочівництва і баштанницт-

ва в Україні в умовах ринку / О. В. Ручкін // Овочівництво і баштанництво. — 1999. — № 44. —

С. 3–7.

Ярмак А. Агроогляд. — 2006. — № 45 (49). — С. 2

(http: www.lol.org.ua).

Шестов А. Л. Справочник овощевода-любителя /

Шестов А. Л. — М.: Колос, 1995. — 431 с.

Ганичкина О. А. Советы огородникам / Ганич-

кина О. А. — М.: МПИ «Мир книги», 1992. —

С. 101–104.

Болотских А. С. Настольная книга овощевода / Бо-

лотских А. С. — Х.: Фолио, 1998. — 487 с.

Недбал А. Культура внесезонного огорода в Крыму /

А. Недбал // Овощеводство. — 2005. — № 12. —

С. 34–36.

Основы научных исследований в агрономии /

[Мойсейченко В. Ф., Трифонова М . Ф., Заверю-

ха А. Х., Ещенко В. Е.]. — М.: Колос, 1996. —

с.

Бондаренко Г. Л. Методика дослідної справи

в овочівництві і баштанництві / Г. Л. Бондаренко,

К. І. Я ковенко. — Х.: Основа, 2001. — 369 с.

Грицаєнко З. М. Методи біологічних та агрохімічних

досліджень рослин і ґрунтів / Грицаєнко З. М .,

Грицаєнко А. О., Карпенко В. П. — К.: ЗАТ

«НІЧЛАВА», 2003. — 316 с.

Основи наукових досліджень в агрономії /

[Єщенко В. О., Копитко П. Г., Опришко В. П., Ко-

стогриз П. В.]. — К.: Дія, 2005. — 286 с.

Downloads

Issue

Section

Статті