ТЕХНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ АДАПТАЦІЇ РОСЛИН-РЕГЕНЕРАНТІВ PRUNUS SERRULATA LINDL. ДО УМОВ EX VITRO

Authors

  • Л. А. Колдар Національний дендрологічний парк «Софіївка» НАН України

DOI:

https://doi.org/10.37555/2707-3114.8.2012.198063

Abstract

Наведено результати досліджень технологічних аспектів адаптації рослин Prunus serrulatа Lindl. до умов ex vitro, одержаних за умов культури in vitro.

References

Жученко А. А. Адаптивнивный потенциал культур-

ных растений / Жученко А. А. — Кишинев: Шти-

инца, 1988. — 767 с.

Колдар Л. А. Особливості адаптації рослин-ре-

генерантів Cercis siliquastrum до умов ex vitro /

Л. А. Колдар // Інтродукція рослин. — 2009. —

№ 4. — С. 65–67.

Кормільцев Б. Ф. Оптимізація умов вирощування

мікроживців хмелю культури in vitro при акліматизації

їх до зовнішніх умов / Б. Ф. Кормільцев,

Ковальов В. Б. // Агропромислове виробництво

Полісся УААН. — 2008. — № 1. — С. 28–30.

Косаківська І. В. Адаптація рослин: біосин-

тез та функції стресових білків/ І.В Косаківська,

І. В. Голов’янко // Український фітоценологічний

збірник. — 2006. — Сер. С, вип. 24. — С. 3–8.

Кушнір Г. П. Мікроклональне розмноження рослин.

Теорія і практика / Г. П. Кушнір, В. В. С арнацька. —

К.: Наукова думка, 2005. — 270 с.

Мусієнко М. М. Ф і з і оло г і я р о слин /

Мусієнко М . М . — К.: Фітосоціоцентр, 2001. —

С. 53–58.

Стріла Т. Є. Наукові основи адаптації мікроклонів

вирощування журавлини в умовах закритого

ґрунту / Т. Є. С тріла // Інтродукція рослин. —

— № 1–2. — С. 139–145.

Хандрика Н. П. — Садивний матеріал хмелю in vitro,

проблеми і перспективи / Н. П. Хандрика // Агро-

промислове виробництво Полісся. 2009. — № 2. —

С. 79–80

Черевченко Т. М. Орхидеи в культуре / Т. М . Че-

ревченко, Г. П. Кушнир. — К.: Наук. думка, 1986. —

С. 77–88.

Шевелуха В. С. Сельскохозяйственная биотехно-

логия / Шевелуха В. С ., Калашникова Е. А. Воронин Е. С. — М.: Высшая школа, 2003. — 469 с.

Downloads

Issue

Section

Статті