БІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ ТЕХНОЛОГІЙ ВИРОЩУВАННЯ ЦІННИХ МАЛОПОШИРЕНИХ РОСЛИН У РОЗСАДНИКАХ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ

Authors

  • О. А. Балабак Національний дендрологічний парк «Софіївка» НАН України

DOI:

https://doi.org/10.37555/2707-3114.8.2012.198052

Abstract

Розглянуто біологічні особливості репродуктивної регенерації у стеблових живців малопоширених плодових і декоративних рослин. Охарактеризовано фактори, що впливають на ефективність адвентивного коренеутворення
у стеблових живців в Правобережному Лісостепу України — вид, форма, сорт, строки живцювання, метамерність живцевого матеріалу, тип пагона, вплив біологічно–активних речовин ауксинової природи.

References

Андрієнко М. В. Малопоширені ягідні і плодові куль-

тури / М.В Андрієнко, І. С . Роман. — К.: «Урожай»,

— 168 с.

Балабак А. Ф. Технология размножения и выращи-

вания кизила / Балабак А. Ф. — К.: Изд-во УСХА,

— 45 с.

Балабак А. Ф. Кореневласне розмноження ма-

лопоширених плодових і ягідних культур / Бала-

бак А. Ф. — Умань: «Оперативна поліграфія»,

— 109 с.

Діхтяренко А. В., Балабак А. Ф. Вирощуван-

ня садивного матеріалу сортів і форм лимонни-

ку китайського (Schizandra chinensis /Turcz./

(Baill.) в умовах Центрального Лісостепу Укра-

їни / А. В. Діхтяренко, А. Ф. Балабак // Зб.

наук. праць Уманського ДАУ. — Умань: УДАУ,

— Вип. 59. — С. 169–178.

Иванова З. Я. Биологические основы и приемы веге-

тативного размножения древесных растений стебле-

выми черенками / Иванова З. Я . — К.: Наук. думка,

— 94–105 с.

Коваль С. А. Ефективність використання фізіоло-

гічно активних речовин для вирощування садивного

матеріалу актинідії виду Actinidia deliciosa L. F./ С. А. Коваль, А.Ф Балабак // Зб. наук. пр. УДАУ

«Біологічні науки і проблеми рослинництва». —

Умань: УДАУ, 2003. — С. 494–498.

Козаченко І. В. Розмноження перспективних форм

бузини чорної (Sambucus nigra L.) стебловими жив-

цями / І. В. Козаченко, А. Ф. Балабак // Зб. наук.

праць Уманського ДАУ. — Умань: УДАУ, 2005. —

Вип. 59. — С. 151–160.

Кренке Н. П. Регенерация растений / Крен-

ке Н. П. — М.: Изд-во АН ССС Р, 1950. — 682 с.

Рекун І. М. Вплив строків живцювання і типу жив-

ця на адвентивне коренеутворення перспективних і

нових сортів хеномелесу японського (Chaenomeles

japonica (Thumb.) Lindl. ex Spach.) / І.М Рекун,

А. Ф. Балабак // Зб. наук. пр. УДАУ. — Умань:

УДАУ, 2003. — Вип. 56. — С. 115–123.

Тарасенко И. Т. Зеленое черенкование садовых

и лесных культур / Тарасенко И. Т . — М.: Изд-во

МСХА, 1991. — 272 с.

Високо-вітамінні плодові культури / [Шайтан І.М.,

Клименко С . В., Клеєва Р. Ф., Анпілогова В. А.]. —

К.: Урожай, 1987. — 104 с.

Downloads

Issue

Section

Статті