ТАКСОНОМІЧНИЙ СКЛАД ДЕРЕВНИХ НАСАДЖЕНЬ «ЄЛИСЕЙСЬКИХ ПОЛІВ» (КВАРТАЛ № 26) НАЦІОНАЛЬНОГО ДЕНДРОПАРКУ «СОФІЇВКА» НАН УКРАЇНИ ЗГІДНО ПІДСУМКІВ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ

Authors

  • Л. В. Вегера Національний дендропарк «Софіївка» НАН України
  • В. О. Пономаренко Національний дендропарк «Софіївка» НАН України

DOI:

https://doi.org/10.37555/2707-3114.8.2012.198056

Abstract

За результатами інвентаризації багаторічних насаджень НДП «Софіївка» наведено таксономічний склад деревних рослин кварталу № 26 «Єлисейські поля» станом на 2012 рік. Наведено відомості кількісної та біометричної
характеристики дерев і кущів та розподіл їх у виділах.

References

Восстановление и улучшение парковых композиций

дендропарка «Софиевка»: отчёт дендропарка «Со-

фиевка». — Умань, 1960. — C. 91–92.

Деревья и кустарники СССР: определитель

в 6 т. / [ред. Соколов С . Я .]. — М.–Л.: АН

СССР. — Т. I–VI.

Деревья и кустарники, культивируемые в Украин-

ской СС Р. Покрытосеменные: Справ. пос. / [ред.

Кохно Н. А.]. — К.: Наук. думка, 1986. — 720 с.

Державний комітет будівництва, архітектури та

державної політики України. Наказ № 226 від

12.2001. — «Інструкція з інвентаризації зелених

насаджень у населених пунктах України» № 8 від

01.2007. — м. Київ. 5. Клименко Ю. О. Історичний розвиток, сучасний стан та проблеми відродження старовинних парків

Правобережного та Західного Лісостепу України /

Ю. О. Клименко, С. І . Кузнецов // Ogrody rezydencji

magnackich XVIII–XIX wieku w europie srodkowej

i wschodniej oraz problemy ich ochrony. — Warszawa,

— S. 79–81.

Косенко І. С. Дендрологичний парк «Софіївка» /

І. С. Косенко, Г. Ю. Храбан, В. В. М ітін, В. Ф. Гар-

буз. — К.: Наук. думка, 1996. — 187 с.

Каталог рослин дендрологічного парку «Софіїв-

ка»: довід. посіб. / [ред. І. С . Косенка]. — Умань:

Уманський дендрологічний парк «Софіївка» НАН

України, 2000. — 160 с.

Косенко І. С. Початкові етапи створення Саду

магнолій у Національному дендрологічному пар-

ку «Софіївка» НАН України / І. С . Косенко,

В. О. Пономаренко, Г. І. М узика, Р. М. Палагеча,

Н. М . Т рофименко // Автохтонні та інтродуковані

рослини. — Умань, 2011. — Вип. 6. — С. 35–40.

Rehder A. Manual of cultivated trees and shrubs. Hardy

in North Аmerica / A. R ehder. — New York: The Macmillan

company, 1949. — 996 p.

Themery T. Guide de Sophiowka, surnommé la merveille

de l’Ukraine, Jardin de la cuoronne situé près d’Human,

dans les colonies molitaires. — Odessa: A. Braun,

— 63 p.

Downloads

Issue

Section

Статті