СЕЛЕКЦІЙНО-ГЕНЕТИЧНА ЦІННІСТЬ ЗАКРІПЛЮВАЧІВ СТЕРИЛЬНОСТІ І ЧС ЛІНІЙ БУРЯКА ЦУКРОВОГО ЗА ОЗНАКОЮ МАСА 1000 НАСІНИН

Authors

  • М. М . Ненька Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України
  • М. О. Корнєєва

DOI:

https://doi.org/10.37555/2707-3114.8.2012.198071

Abstract

У статті наведено дані, що пояснюють генетичну детермінацію ознаки маса 1000 насінин у материнських компонентів — простих стерильних гібридів цукрових буряків. Виділено селекційно-цінні лінії з високими ефектами
комбінаційної здатності для покращення господарчих якостей насіння.

References

Корнєєва М. О. Генетичний контроль схожості на-

сіння ЧС гібридів цукрових буряків / М. О. Корнє-

єва, М. В. Власюк // Фактори експериментальної

еволюції організмів. — К.: Аграрна наука, 2003. —

С. 278–283.

Ненька О. В. Оцінка вихідних ліній багатонасінних

запилювачів цукрових буряків за господарсько-цін-

ними ознаками / О. В. Ненька // Новітні техноло-

гії вирощування сільськогосподарських культур. —

— № 14. — С. 493–495.

Ненька М. М. Фенотиповий прояв енергії проростан-

ня і схожості насіння у ЧС ліній та простих стериль-

них гібридів цукрових буряків / М. М . Ненька //

Новітні технології вирощування сільськогосподар-

ських культур. — 2012. — № 14. — С. 490–493.

Кирсанова Ю. В. Возможность оценки комбинаци-

онной способности селекционных материалов сахар-

ной свеклы по всхожести семян /Ю.В. Кирсанова,

В. А. Логвинов, Н. С . Грицык // 6 съезд УОГиС. —

Полтава, 1992. — Т. 2. — С. 145.

Насіння цукрових буряків. Методи визначен-

ня схожості, одноростковості та доброякіснос-

ті: ДСТ У 2292–93. — [Чинний від 1996–

–01]. К.: Держспоживстандарт України, 1996. — 12 с.

(Державний стандарт України).

Гопцій Т. І. Генетико-статистичні методи в селекції /

Т. І. Гопцій, М. В. Проскурін — Харків: ХНАУ —

— 103 с.

Fisher R. A. Statistical methods for research workes/ —

New Delhi: Cosmo Publications, 2006/ — 354p.

Jinks J. L. Estimation of the components of heterosis /

J. L. Jinks, R. Morley Jones // Genetics. — 1958. —

Vol. 43, № 2/ — P. 223–234.

Downloads

Issue

Section

Статті