ДИНАMIКА TАКCОНОMIЧНОГО CКЛАДУ НАCАДЖЕНЬ НАЦіОНАЛЬНОГО ДЕНДРОПАРКУ «CОФіЇВКА» НАН УКРАЇНИ

Authors

  • І. С Косенко Національний дендрологічний парк «Софіївка» НАН України
  • В. М. Грабовий
  • О. К Mороз
  • I. Л Дениско
  • В. C. Банк

DOI:

https://doi.org/10.37555/2707-3114.7.2011.198250

Abstract

Проаналізовано шляхи формування сучасного таксономічного складу насаджень НДП «софіївка» НАНУ.

References

Бонецький С. Деревні та чагарникові породи парку ііі інтернаціоналу (кол. «софіївка») м. Умані / Бонецький с. // тр. с.-г. ботаніки. — Харків: Рад. селянин, 1927. — і, вип. 4. — с. 189–194.

Дендрологічний парк «софіївка» / Косенко і. с., Храбан Г. Ю., мітін В. В., Гарбуз В. Ф. — К.: Наук. думка, 1996. — 155 с.

Каталог рослин дендрологічного парку «софіївка» /[авт. О. В. Білик та ін.; ред. і. с. Косенко]. — Умань: Уманський дендрологічний парк «софіївка» НАН України, 2000. — 160 с.

Косенко І. С. Національний дендрологічний парк «софіївка» / Косенко і. с. — К.: ВД «Академперіодика», 2007. — 198 с.

Косенко І. С. становлення Національного дендрологічного парку «софіївка» як науково-дослідного інституту НАН України та роль у цьому вчених НБс ім. м. м. Гришка НАН України / і. с. Косенко // інтродукція рослин. — 2010. — № 3. — с. 21–28.

Кривулько Д. С. Роботи по інтродукції деревних і чагарникових рослин в парку «софіївка» / Кривулько Д. с., тулупій Г. Г. // Біологія і культура деревних і кущових рослин. — Вид-во АН УРсР, 1964. — с. 16–21.

Downloads

Issue

Section

Статті