ПРОРОЩУВАННЯ НАCIННЯ CASTANEA SATIVA MILL.

Authors

  • В. Д. Адаменко Національний дендрологічний парк «Cофіївка» НАН України

DOI:

https://doi.org/10.37555/2707-3114.7.2011.198256

Abstract

Наведено результати досліджень методів стратифікації і пророщування насіння Castanea sativa Mill. Знайдено найбільш ефективні способи зберігання насіння, визначено період стану спокою і вивчено різні варіанти пророщування насіння.

References

Адамянц Г. И. О хранении семян каштана съедобного / Г. И. Адамянц // Бюл. Бот. сада АрмссР — № 16. — 1957. — с. 25–33.

Барышман Ф. С. Рекомендации по выращиванию каштана съедобного на северном Кавказе / Ф. с. Барышман. — Краснодар: советская Кубань, 1964. — 44 с.

Борзаківська І. В. Умови зберігання та проростання насіння каштана їстівного / і. В. Борзаківька // Збірник наукових праць Центрального республіканського ботанічного саду АН УРсР. — 1968. — с 52–59.

Григорюк І. П. Біологія каштанів / і. П. Григорюк, с. П. машковська, П. П. Яворовський, О. В. Колесніченко. — К.: Логос, 2004. — 380 с

Колесников А. И. Декоративная дендрология / А. И. Колесников. — м.: Лесная промышленность, 1974. — 704 с.

Колесніченко О. В. Походження і природний ареал каштана їстівного (Castanea sativa Mill.)

[Електронний ресурс] / О. В. Колесніченко, і. П. Григорюк, с. м. Грисюк, с. П. машковська // Наукові доповіді НАУ. — № 3 (11). — с. 1–14.

Колесніченко О. В. Порівняльна оцінка способів стратифікації насіння каштана їстівного (Castanea sativa Mill.) [Електронний ресурс] / О. В. Колесніченко, і. П. Григорюк, с. м. Грисюк, с. П. машковська // Наукові доповіді НАУ. — № 5 (13). — с. 10–14.

Окнина Е. З. Практическое руководство по определению готовности семян основных плодовых культур к посеву при стратификации / Е. З. Окнина, Е. И. Барская. — м.: Изд-во АН сссР, 1956. — 145 с.

Пекшибашев М. И. Каштан съедобный на северном Кавказе / м. И. Пекшибашев // сборник работ по лесному хозяйству. Гослесбумиздат. — 1962. — с. 5–12.

Снегирева С. Н. экологические и генотипические аспекты формирования древесины каштана посевного: автореф. дис. … канд. биолог. наук: 03.00.16 / с. Н. снегирева. — Воронеж, 2005. — 20 c.

Тимонин А. К. Ботаника. Высшие растения / А. К. тимонин. — м.: Издательський центр «Академия», 2007. — т. 3. — 352 с.

Тимонин А. К. Ботаника. систематика высших растений / А. К. тимонин, Д. Д. соколов, А. Б. Шипунов. — Кн. 2 / м.: Издательський центр «Академия», 2009. — т. 4. — 352 с.

Щепотьєв Ф. Л. Горіхи / Ф. Л. щепотьєв, Ф. А. Павленко, О. А. Ріхтер. — К.: Урожай, 1987. — 184 с.

Downloads

Issue

Section

Статті