РОЗМНОЖЕННЯ PINUS MUGO TURRA ЗА ДОПОМОГОЮ ЩЕПЛЕННЯ

Authors

  • Г. М. Пономаренко Національний дендрологічний парк «Софіївка» НАН України

DOI:

https://doi.org/10.37555/2707-3114.7.2011.198258

Abstract

Досліджено можливість розмноження сосни гірської та її культиварів за допомогою щеплення способом копулювання. Встановлено оптимальні строки проведення щеплення, підібрано підщепно-прищепні комбінації та оптимальні модифікації способу щеплення.

References

Билык Е. В. Размножение древесных растений стеблевыми черенками и прививкой: монография. — К.: Наук. думка, 1993. — 89 с.

Гиргидов Д. Я., Долголиков В. И. Отбор плюсовых маточних деревьев и вегетативное размножение хвойных пород при создании лесосеменных плантаций. — Л.: ЛНИИЛХ, — 1962. — с. 58–65.

Глухов А. З., Шпакова О. Г. Ускоренное размножение хвойных в условиях юго-востока Украины / А. З. Глухов, О. Г. Шпакова. — Донецк: Норд-Пресс, 2006. — 136 с.

Грабовий В. М. модифікація способів щеплення для розмноження хвойних / В. м. Грабовий // Вісник Білоцерківського державного аграрного університету: Збірник наукових праць. — Біла Церква, 2008. — Вип. 54. — с. 141–144.

Кренке Н. П. Регенерация растений. — м.–Л.: АН сссР, 1950. — 682 с.

Кренке Н. П. Хирургия растений. — м.: Новая деревня, 1928. — 659 с.

Логгинов В. Б. методы создания клоновых плантаций ели в горных условиях: монография. — К.: Наук. думка, 1970. — 158 с.

Похильченко О. П. методичні рекомендації з розмноження та впровадження в культуру перспективних видів і культиварів ялини (Picea A. Dietr.) — Наук. світ, 2007. — с. 11–13.

Похильченко О. П., Логгинов В. Б. Вибір способу щеплення ялин // Еколого-біологічні дослідження на природних та антропогеннозмінених територіях: матеріали наукової конференції молодих вчених. — Кривий ріг, 2002. — с. 318–320.

Проказин Е. П. Новый метод прививки хвойных для создания семенных участков // Лесное хозяйство. — 1960. — № 5. — с. 5–7.

Северова А. И. Вегетативное размножение хвойных: монография. — м.: АН сссР, 1951. — 80 с.

Downloads

Issue

Section

Статті