DOI: https://doi.org/10.37555/2707-3114.7.2011.198258

РОЗМНОЖЕННЯ PINUS MUGO TURRA ЗА ДОПОМОГОЮ ЩЕПЛЕННЯ

Г. М. Пономаренко

Abstract


Досліджено можливість розмноження сосни гірської та її культиварів за допомогою щеплення способом копулювання. Встановлено оптимальні строки проведення щеплення, підібрано підщепно-прищепні комбінації та оптимальні модифікації способу щеплення.

Full Text:

PDF

References


Билык Е. В. Размножение древесных растений стеблевыми черенками и прививкой: монография. — К.: Наук. думка, 1993. — 89 с.

Гиргидов Д. Я., Долголиков В. И. Отбор плюсовых маточних деревьев и вегетативное размножение хвойных пород при создании лесосеменных плантаций. — Л.: ЛНИИЛХ, — 1962. — с. 58–65.

Глухов А. З., Шпакова О. Г. Ускоренное размножение хвойных в условиях юго-востока Украины / А. З. Глухов, О. Г. Шпакова. — Донецк: Норд-Пресс, 2006. — 136 с.

Грабовий В. М. модифікація способів щеплення для розмноження хвойних / В. м. Грабовий // Вісник Білоцерківського державного аграрного університету: Збірник наукових праць. — Біла Церква, 2008. — Вип. 54. — с. 141–144.

Кренке Н. П. Регенерация растений. — м.–Л.: АН сссР, 1950. — 682 с.

Кренке Н. П. Хирургия растений. — м.: Новая деревня, 1928. — 659 с.

Логгинов В. Б. методы создания клоновых плантаций ели в горных условиях: монография. — К.: Наук. думка, 1970. — 158 с.

Похильченко О. П. методичні рекомендації з розмноження та впровадження в культуру перспективних видів і культиварів ялини (Picea A. Dietr.) — Наук. світ, 2007. — с. 11–13.

Похильченко О. П., Логгинов В. Б. Вибір способу щеплення ялин // Еколого-біологічні дослідження на природних та антропогеннозмінених територіях: матеріали наукової конференції молодих вчених. — Кривий ріг, 2002. — с. 318–320.

Проказин Е. П. Новый метод прививки хвойных для создания семенных участков // Лесное хозяйство. — 1960. — № 5. — с. 5–7.

Северова А. И. Вегетативное размножение хвойных: монография. — м.: АН сссР, 1951. — 80 с.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.