ФІТОГОРМОНАЛЬНА РЕГУЛЯЦІЯ МОРФОГЕННИХ ПРОЦЕСІВ У PRUNUS SERRULATA LINDL. IN VITRO

Authors

  • Л. А. Колдар Національний дендрологічний парк «Софіївка» НАНУ
  • М. В. Небиков

DOI:

https://doi.org/10.37555/2707-3114.7.2011.198266

Abstract

Наведено результати досліджень фітогормональної регуляції морфогенних процесів у Prunus serrulatа Lindl. in vitro. Досліджено залежність росту і розвитку експлантів від фітогормонального складу живильних середовищ.

References

Биотехнология растений: культура клеток / [Пер. с англ. В. И. Негрука; c предисл. Р. Р. Бутенко]. — м.: Агропромиздат, 1989. — 280 с.

Колдар Л. А. Особливості онтогенезу рослин Cercis siliquastrum L. культивованих in vitro / Л. А. Колдар // Автохтонні та інтродуковані рослини: Збірник наукових праць. — 2008. — Вип. 3–4. — с. 23–26.

Кунах В. А. Біотехнологія лікарських рослин. Генетичні та фізіолого-біохімічні основи / Кунах В. А. — К.: Логос, 2005. — 730 с.

Лаврентьєва А. М. Використання біотехнологічних методів розмноження декоративних інтродуцентів / А. м. Лаврентьєва // Вісник Львівського університету. — 2004. — Вип. 36. — с. 137–145.

Меженський В. М., Сичов О. І. інтродукція нових видів і гібридів роду Cerasus Mill. в Україні / В. м. меженський, О. і. сичов // інтродукція рослин. — 2009. — № 3. — с. 19–23.

Мисник Г. Є. До оцінки декоративності дерев та чагарників у фазах цвітіння та плодоношення / Г. Є. мисник // Біологія і культура деревних і кущових рослин. — К.: Вид-во АН УРсР, 1964. — с. 101–103.

П’ятериков. С. М. Побачити квітучу сакуру — до довголіття / с.м. П’ятериков // Дзеркало тижня. Україна. — 2003. — № 43 (622). — с. 44–49.

Ребров В. Г., Громова О. А. Витамины, макро- и микроэлементы / В. Г. Ребров, О. А. Громова. — м.: ГэОтАР-медиа, 2008. — 960 c.

Сигида В. П., Миколайко В. П., Миронюк Т. М. Біологія / сигида В. П., миколайко В. П., миронюк т. м. — 2005. — с. 86–89.

Троян В. М. Етапи росту рослин та їх особливості / В. м. троян. — К.: Наук. думка, 1995. — 261 с.

Induction of adventitious or somatic embryos on in vitro cultured zygotic embryos of Helianthus annuus: variation of endogenous hormone levels / J. of plant physiology biochemistry / Charriere F., Sotta B., Miginiac E., Hahne G. — 1999. — Vol. 37. — P. 751–757.

Murashige T., Skoog F. A revised medium for rapid growth and bioassays with tobacco tissue cultures. Phusiol. Plant. / T. Murashige, F. Skoog. — 1962. — 15, № 13. — Р. 473–497.

Downloads

Issue

Section

Статті