DOI: https://doi.org/10.37555/2707-3114.7.2011.198269

СЕЗОННА ДИНАМІКА ПОСТТРАВМАТИЧНОЇ РЕГЕНЕРАЦІЙНОЇ ЗДАТНОСТІ СОРТІВ ГРУШ

О. А. Опалко, Н. M. Кучер

Abstract


Для вивчення здатності сортів груші до посттравматичної регенерації виконано експериментальне пошкодження однорічних пагонів (приростів минулого року) з наступним моніторингом калюсогенезу. Показано, що встановлені при цьому дати сприятливих для калюсогенезу періодів можуть бути використані для оптимізації строків вегетативного розмноження.

Full Text:

PDF

References


Бахтеев Ф. Х. Важнейшие плодовые растения. — м., 1970. — 246 c.

Бондорина И. А. Принципы повышения декоративных свойств древесных растений методами прививки: Автореф. дис… канд. биол. наук; 03.00.05 // Главн. ботсад РАН. — м., 2000. — 21 с.

Дари лісів України / Ю. Я. Єлін, м. Я. Зєрова, В. і. Лушпа, с. і. Шабарова. — К.: «Урожай», 1975. — 432 с.

Значення плодів груші. — Режим доступу: http://agroua.net/plant/catalog/cg-46/c-54/info/cag-263/

Інтенсивні технології вирощування плодових культур зони Лісостепу. — Режим доступу: http://agroua.net/plant/catalog/cg-46/c-54/info/cag-92/

Косенко І. С. Неморфогенна регенераційна здатність представників роду Corylus L. / і. с. Косенко, О. А. Опалко, Н. В. Горобець//Фактори експериментальної еволюції організмів: Зб. наук. пр. / Укр. т-во генетиків і селекціонерів ім. м. і. Вавилова. — К.: Логос, 2008. — т. 5. — с. 74–78.

Матвієнко М. В. Груша в Україні / м. В. матвієнко, Р. Д. Бабіна, П. В. Кондратенко. — К.: Аграрна думка, 2006. — 320 с.

Опалко А. І. селекція плодових і овочевих культур / А. і. Опалко, Ф. О. Заплічко. — К.: Вища шк., 2000. — 440 с.

Опалко О. А. Динаміка регенераційного потенціалу яблуні // Зб. наук. пр. Уманської ДАА. — 2002. — Вип. 55. — с. 182–188.

Опалко О. А., Опалко А. І. методи цитоембріологічних і анатомо-гістологічних досліджень // селекція плодових і овочевих культур. Практикум: Навч. посібник / А. і. Опалко, А. О. Яценко, О. А. Опалко та ін. — К.: Науковий світ, 2004. — с 130–151.

Опалко О. А. Регенерационная способность как критерий использования представителей рода Malus Mill. в ландшафтных композициях / О. А. Опалко, А. И. Опалко // труды тбилисского ботанического сада. — 2006. — т. 96. — с. 187–189.

Fisher R. A. Statistical methods for research workers. — New Delhi: Cosmo Publications, 2006. — 354 p.

Food and agricultural organization of United Nations: Economic and social department: the Statistical division. — режим доступу: http://faostat.fao. org/site/567/desktopdefault.aspx?PageId=567#ancor


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.