СЕЗОННА ДИНАМІКА ПОСТТРАВМАТИЧНОЇ РЕГЕНЕРАЦІЙНОЇ ЗДАТНОСТІ СОРТІВ ГРУШ

Authors

  • О. А. Опалко Національний дендропарк «Cофіївка» НАН України
  • Н. M. Кучер

DOI:

https://doi.org/10.37555/2707-3114.7.2011.198269

Abstract

Для вивчення здатності сортів груші до посттравматичної регенерації виконано експериментальне пошкодження однорічних пагонів (приростів минулого року) з наступним моніторингом калюсогенезу. Показано, що встановлені при цьому дати сприятливих для калюсогенезу періодів можуть бути використані для оптимізації строків вегетативного розмноження.

References

Бахтеев Ф. Х. Важнейшие плодовые растения. — м., 1970. — 246 c.

Бондорина И. А. Принципы повышения декоративных свойств древесных растений методами прививки: Автореф. дис… канд. биол. наук; 03.00.05 // Главн. ботсад РАН. — м., 2000. — 21 с.

Дари лісів України / Ю. Я. Єлін, м. Я. Зєрова, В. і. Лушпа, с. і. Шабарова. — К.: «Урожай», 1975. — 432 с.

Значення плодів груші. — Режим доступу: http://agroua.net/plant/catalog/cg-46/c-54/info/cag-263/

Інтенсивні технології вирощування плодових культур зони Лісостепу. — Режим доступу: http://agroua.net/plant/catalog/cg-46/c-54/info/cag-92/

Косенко І. С. Неморфогенна регенераційна здатність представників роду Corylus L. / і. с. Косенко, О. А. Опалко, Н. В. Горобець//Фактори експериментальної еволюції організмів: Зб. наук. пр. / Укр. т-во генетиків і селекціонерів ім. м. і. Вавилова. — К.: Логос, 2008. — т. 5. — с. 74–78.

Матвієнко М. В. Груша в Україні / м. В. матвієнко, Р. Д. Бабіна, П. В. Кондратенко. — К.: Аграрна думка, 2006. — 320 с.

Опалко А. І. селекція плодових і овочевих культур / А. і. Опалко, Ф. О. Заплічко. — К.: Вища шк., 2000. — 440 с.

Опалко О. А. Динаміка регенераційного потенціалу яблуні // Зб. наук. пр. Уманської ДАА. — 2002. — Вип. 55. — с. 182–188.

Опалко О. А., Опалко А. І. методи цитоембріологічних і анатомо-гістологічних досліджень // селекція плодових і овочевих культур. Практикум: Навч. посібник / А. і. Опалко, А. О. Яценко, О. А. Опалко та ін. — К.: Науковий світ, 2004. — с 130–151.

Опалко О. А. Регенерационная способность как критерий использования представителей рода Malus Mill. в ландшафтных композициях / О. А. Опалко, А. И. Опалко // труды тбилисского ботанического сада. — 2006. — т. 96. — с. 187–189.

Fisher R. A. Statistical methods for research workers. — New Delhi: Cosmo Publications, 2006. — 354 p.

Food and agricultural organization of United Nations: Economic and social department: the Statistical division. — режим доступу: http://faostat.fao. org/site/567/desktopdefault.aspx?PageId=567#ancor

Downloads

Issue

Section

Статті